c

Kviberg: utmanande tioårsresa gav ny stadsdel

Att bygga nya bostäder är viktigt och värdefullt, att utveckla en stadsdel innebär så mycket mer. Kviberg i nordöstra Göteborg har gjort en utmanande resa från igenvuxen sumpmark till rekordnöjda kunder. Här är berättelsen om 10 år och 1 000 bostäder som gjorde skillnad.

Efter 10 år har Kvibergsstaden tagit form och Skanska kan summera sitt bidrag till 522 bostadsrättslägenheter i olika storlekar, 19 radhus och ett äldreboende.

Kviberg, Göteborg, år 2010. Tio minuter med spårvagn och ett fåtal kilometer från stadens absoluta centrum. Läget är bra men ryktet var sämre: bilden av Kviberg var en sliten, ruffig stadsdel där inga nysatsningar gjorts på länge.

Skanska och JM satte gemensamt spaden i marken och inledde förändringsresan mot något helt annat. En ny, attraktiv stadsdel med sportig identitet och hög livskvalitet men rimligt boendepris. I dag, tio år senare, är vi där.

Kvibergsstaden har tagit form och Skanska kan summera sitt bidrag till 522 bostadsrättslägenheter i olika storlekar, 19 radhus och ett äldreboende. Mixen ger många människor plats i det numera populära Kviberg. Men utgångsläget var långt ifrån enkelt. 

Kamp mot lera och marknadsdipp

Lars Henriksson, affärsutvecklingschef på Skanska Sverige, minns tydligt den första tuffa överraskning som väntade under nedgångna industritomter och igenvuxna strandängar längs Säveån där man skulle bygga.

– Geotekniken i området var ytterst besvärlig då marken bestod av sediment, extremt högsensitiv lera. Så fort vi rörde den blev den flytande nästan som vatten. Men vi lärde oss hantera den efterhand.

En annan utmaning längs vägen var bostadsmarknadens nedgång 2017, då försäljningen bromsade tvärt. Man kontrade läget med två starka kort: Skanskas möjligheter som mångfacetterad byggherre och en stor skopa påhittighet.

– Tack vare Skanskas olika verksamhetsgrenar kunde vi konvertera projekten mellan olika boendeformer. Samhället stod inför brist på bostäder för äldre, så vi omvandlade planerade lägenheter till äldreboendet Villa Kviberg, säger Henrik Gustavsson, marknadsområdeschef på Skanska Nya Hem.

Sport blev spets

Påhittigheten bestod i att ta fasta på den sportprofil som växte fram i Kviberg. Här finns stadens idrottsförvaltning och Nordens största multisportarena, en inomhusskidanläggning, fotbollsplaner, stora friluftsområden och nationella sportevenemang.

– Vi bestämde oss för att använda sporten som tema. Vi inredde en tokig visningslägenhet helt och hållet med sportartiklar och lät Mix Megapols morgonprogram lotta ut en helg då man fick bo i lägenheten, titta på sport och få all mat levererad. Det gav stor uppmärksamhet och positiva resultat, säger Pia Sanger Schröder som då var marknadschef för Skanska Nya Hem. 

Rörelse och trygghet

Bostadsköparna fick också möjlighet till motion i det egna kvarteret. Tillsammans med övriga byggherrar utvecklade Skanska Kvibergsrundan, en 1,5 km lång joggingslinga runt husen, grillplats, lekplats, hundrastgård med mera. En tillgång för hälsan, men framförallt för tryggheten som var främsta målet med rundan.

På Skanskas initiativ samlades byggherrarna till samråd med polis och stad. Särskilt med Kvibergs ruffiga rykte var det viktigt att sätta tryggheten i centrum när stadsdelen utformades.

– Belysning, trafiksäkerhet och växtlighet var förstås med, men det viktigaste var att få många olika människor att röra sig i området över dygnet. Polisen kallar det ”Ögon på gatan”, att andra ser dig och kan ingripa om något händer. Så kom idén till aktivitetsslingan, säger Pia Sanger Schröder.

Bygga upp ungdomar

En annan viktig pusselbit var social hållbarhet: att ge långsiktig samhällsnytta till närområdet.

– Vi såg ett stort behov av att bygga upp ungdomarna i området, så att de fokuserar på skolan och studierna och inte hamnar i tråkiga situationer utanför samhället. Många saknar vuxna kontakter i arbetslivet: det kunde vi ge dem.

Det säger Jaquline DeCerein, projektledare för social hållbarhet som fick inledde en treårig skolsamverkan med en högstadie- och en gymnasieklass.

Byggprocessens olika faser och yrkesroller kopplades ihop med skolans värld.

Skanskas medarbetare berättade om sin resa från skolåldern till yrkeslivet och eleverna fick göra marknadsanalyser, rita upp kvarter och testa snickeri. Målet var att locka fler ungdomar till byggbranschen och visa på de intressanta jobb och framtidsmöjligheter som väntar dem här.

Kundnöjdhet och lokal lojalitet

Så hur gick det med förflyttningen från slitet och lerigt till en attraktiv stadsdel? Alla intervjupersoner använder samma ord om sin känsla för Kviberg: stolthet.

– Summa summarum går vi ur den här resan med fantastiska resultat i försäljning och kundnöjdhet. Många har köpt bostad av oss här i området mer än en gång, de trivs och när familjen växer byter de upp sig till en större lägenhet. Det visar hur populärt området har blivit, säger Henrik Gustavsson.

Skanskas nöjd-kund-index talar sitt tydliga språk. I den sista etappen av sålda bostäder nådde man högsta siffran någonsin i Göteborg.

– Jag tycker vi har tillfört något viktigt till staden, lägenheter nära centrum till rimliga priser. Vi har bidragit till en god samhällsutveckling i Kviberg och ett tryggare område. Det är positivt för hela Göteborg, säger Lars Henriksson.

Senast uppdaterad: 2020-12-16

Rekommenderad läsning