c

Krossat berg i betong

För att göra betong behövs cement, vatten och grus. Väldigt mycket grus. Så mycket att många av de rullstensåsar som gruset tagits från måste skyddas. Därför byter Skanska ut naturgrus mot krossat berg.

Johan Stjernström, produktionschef, och Magdalena Pfaffl, projektingenjör, på Skanskas bergtäkt i Vällsta, ser till att det i år produceras omkring 70 000 ton maskinsand för betongtillverkning. Redan nästa år kan den volymen komma att fördubblas.

Skanska har omkring 80 aktiva bergtäkter i Sverige. Så snart det ska byggas behövs det fyllnadsmassor, bergmaterial och annat från dessa bergtäkter och krossanläggningar.

I betong är det dock naturgrus, oftast från rullstensåsar, som varit den självklara ingrediensen. Men eftersom naturgrus är en ändlig resurs, och rullstensåsarna behövs för att filtrera ytvatten, så att vi får rent dricksvatten, har staten i lag begränsat uttaget, främst från åsar runt storstadsområdena. Inom några år kommer det att bli helt stopp för att ta ut naturgrus inom vissa områden.

Projekt för att ersätta naturgrus

2012 inledde Skanska därför ett projekt för att ersätta naturgruset med krossat bergmaterial. Projektledare var Sofia Utsi på Skanska.

– Att enbart krossa ner berg till maskinsand i rätt storlek och direkt försöka använda det i betong går oftast inte speciellt bra, säger hon.

Då cement fungerar bäst med runda sandkorn, är ett problem att grus som krossats från berg blir väldigt kantigt, vasst och flisigt, medan naturgrus i stort sett är runt.
Med flisiga korn blir betongen svårarbetad och trög, om man inte kompenserar med till exempel mer cement.

Små partiklar i krossat bergmaterial

Ett annat bekymmer är att det i krossat bergmaterial finns väldigt små partiklar. Om för många av dessa följer med så blir betongen kletig och svårarbetad.

Slutligen fungerar det inte att göra maskinsand av alla berg, bland annat på grund av bergarternas mineralsammansättning.

– Efter hand som vi ringat in problemen har vi tagit fram lösningar för att parera dem, fortsätter Sofia Utsi.

Gruset centrifugeras

För att få gruset mindre kantigt låter man det snurra i en väldig centrifug, en så kallad kubiseringsanläggning eller VSI (Vertical Shaft Impact). När kornen slungas mot varandra nöts kanterna av och de blir rundare.

I nästa steg går det krossade materialet genom en vindsiktsanläggning, där det mesta av det finaste materialet helt enkelt blåses bort. Det är också viktigt att få bort det mesta av vissa mineraler, som glimmer.

”Provat oss fram”

– Genom att prova oss fram har vi ersatt mer och mer av naturgruset med krossat berg, förklarar Sofia Utsi. Vi har fått anpassa recepten på betongen och kan i dag ersätta hälften av naturgruset. Målet är att senast 2020, då bryttillståndet går ut på vissa rullstensåsar, enbart använda krossat berg, utom för vissa specialprodukter, där naturgruset är svårare att ersätta.

Hon berättar att man förhållandevis lätt kunde ersätta hälften av naturgruset med krossat berg.

– En högre andel ger oss större utmaningar, säger hon. Betongens hållfasthet och beständighet har vi löst. Det handlar mer om dess gjutbarhet, att den rinner som den ska, att den går att pumpa i betongpumpen, att den fyller ut formen och att den fungerar i självkompakterbar betong.

Kostsamt men med många fördelar

Att få krossat berg att fungera i betong kostar. Men det finns också fördelar.

– I vissa fall kan naturgrustäkterna vara upp till åtta mil från där betongen ska blandas, säger Sofia Utsi. Med krossat berg får vi vanligen mycket kortare transportsträckor, och därmed lägre fraktkostnader. Och som en följd av detta, mindre CO2-utsläpp.

Andra fördelar är att det i en kontrollerad, industrialiserad process är lättare att få fram material med jämnare kvalitet.

Stabil produkt

2016 var projektet slutfört och erfarenheterna används i dag på flera av Skanskas bergtäkter, bland annat i Vällsta, några mil norr om Stockholm. Här tar Skanska fram omkring en miljon ton olika sorteringar per år.

I Vällsta ser Johan Stjernström, produktionschef, och Magdalena Pfaffl, projektingenjör, till att det tillverkas närmare 70 000 ton helkrossad betongballast (HKBB) om
året.

– Vi har fått till en stabil produkt, säger Magdalena Pfaffl. Men det var komplicerat i början. Varje berg är olikt det andra, nästan som ett levande material.

Redan nästa år kan Vällsta komma att leverera dubbelt så mycket ballast för betong som i dag.

– Ja, det blir mycket utmaningar i det, säger Magdalena Pfaffl med ett leende. Samtidigt så har vi inget alternativ, för naturgruset är en ändlig produkt, och krossat berg är här för att stanna.

Senast uppdaterad: 2017-05-15

Rekommenderad läsning