c

Krigsbro ersätter utdömd stålbro

Långsamt, långsamt dras den drygt 100 ton tunga brosektionen ut över Österdalälven. Platsen är Oxberg, tre mil norr om Mora, vilket är platsen för en av Vasaloppets klassiska kontroller och startplats för Tjejvasan. Mellan Oxberg och Blyberg fanns sedan 1890-talet en stålbro för både väg och järnväg.

Den sönderrostade bron över Österdalälven vid Oxberg i Dalarna, ersätts av en beredskapsbro.

Vid en besiktning i höstas visade sig bron vara i så dåligt skick att Trafikverket omedelbart stängde den.
– Trafikverket tog kontakt med oss eftersom vi har ett broreparationsavtal med dem i Dalarna, säger Axel Olofsson. Han är produktionschef på Skanska, som bland annat bygger och reparerar broar.

Temporär bro

Vid Oxberg ska den gamla bron ersättas med en temporär bro, en så kallad beredskapsbro, som tillhört försvarsmakten. Den kan byggas ihop på olika sätt för att klara till exempel olika spännvidder. I Oxberg består den av tre spann som delvis tjänstgjort i tillfälliga broar i Göteborg och Norrköping.

För att få bort den gamla bron anordnades först stålbalkar på ömse sidor av den gamla bron, så kallade lanseringsbroar. Spann för spann lyftes sedan den gamla bron upp med lyftbockar och lanserades, drogs, i land, där spannen klipptes ner för att skrotas.

– Nu ska vi precis lansera ut, alltså dra, den nya bron på balkarna, förklarar Axel Olofsson.

Mitt i älven, på ett av brofundamenten, står smederna Janne Vataja och Albert Larsson. Här har de monterat och svetsat lagerstödsplattor och sedan lagren på plats. Lagren är de konstruktioner som bron vilar på.

– Vi utför allt svetsarbete, säger Albert, för det är bara vi som har svetslicens här. Senare ska vi svetsa fast räckena, som vi tog bort från den gamla bron. Sedan blir det mycket jobb med avetableringen. Båda smederna jobbar på Skanska, och de stortrivs, fast de är långt från både hem och Stockholm, där de oftast jobbar.

– Det är gött här mitt i skogen, tycker Janne. Vädret har varit bra, det är ett litet projekt, bara två arbetsledare och inget trafikbuller, som vid Slussen, där jag varit mycket senaste tiden. Man hör mest älvens brus.

Många broar i dåligt skick

– Tiden är en utmaning, konstaterar Axel Olofsson, men det är den väl alltid? En annan utmaning är att vi varit tvungna att spänna ihop skarvarna på lanserbalkarna som ska klara brons vikt. Det största spannet är på 47 meter och sådana balkar går inte att frakta på vägarna. Så våra kollegor har hjälpt oss att räkna på att allt ska hålla. Slutligen fanns inga aktuella handlingar på den befintliga konstruktionen, så vi har bland annat fått mäta in allt på nytt. Över huvud taget har det varit mycket LPP, löses på plats, här.

Enligt Axel börjar många svenska broar bli i så dåligt skick att det är dags att byta ut dem.

– Det ska därför bli intressant att utvärdera de lösningar vi har använt här, tillägger han. Då kan vi se om något kan göras effektivare och bättre, samtidigt som vi värderar kostnader samt väger in risker och miljöaspekter.

– Det är jättespännande, säger smeden Janne Vataja från Skanska. Jag har lanserat in många broar, men aldrig ut!

– Och dessutom en gammal krigsbro! tillägger smedkollegan Albert Larsson.

Senast uppdaterad: 2017-07-12

Rekommenderad läsning