c

Kommentar till artikel om svartjobb i Dagens Nyheter

I en artikel i DN den 9 april beskrivs hur svenska företag utnyttjar papperslösa och svartjobb. Skanska nämns i artikeln som ett företag där detta förekommer. Här kommenterar Anna Wenner, HR-direktör Skanska Sverige artikeln.

Stämmer det att Skanska utnyttjar papperslösa och svartjobbare på våra byggen?

– För det första är det viktigt att poängtera att detta inte ska och inte får förekomma på våra arbetsplatser. Vi har en rad olika verktyg och kontrollsystem till vår hjälp som vår uppförandekod Code of Conduct, ID06, Creditsafe, Skatteverket och inte minst våra grundläggande värderingar.

Trots detta har vi själva vid några enstaka tillfällen funnit arbetskraft som inte har haft uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige. Enligt Arbetsmiljöverket har de vid en kontroll på ett av våra större projekt hittat ID06-kort som var utfärdade på fel bolag. Man kunde inte hitta några felaktigheter gällande arbetstagarens rätt att arbeta i Sverige.

Oavsett grundligt och gediget arbete från vår sida har vi svårt att garantera att det inte förekommer felaktigheter hos underentreprenörer eller deras underentreprenörer. Därför är det viktigt att vi är uppmärksamma i projekten och rapporterar om vi misstänker oegentligheter.

Vad gör vi för att motverka att detta inträffar på Skanskas arbetsplatser?

– Vi arbetar medvetet för att motverka att detta inträffar på Skanskas arbetsplatser och har bland annat tagit fram ett nytt verktyg för att kunna genomföra en förstärkt kontroll i samband med inskrivning av personal i våra projekt.

Den förstärkta kontrollen innebär att vi direkt kan se om en arbetstagare är den som den utger sig för att vara och att den innehar de tillstånd som krävs för att arbeta i Sverige. Om dessa tillstånd saknas så ska dessa personer inte släppas in på våra projekt.

Verktyget kommer att finnas tillgängligt från och med maj månad och vi kan då ytterligare motverka möjligheten till svartarbete och ekonomisk brottslighet i våra projekt.

Vilka krav ställer vi på utländsk arbetskraft?

– Våra utländska underentreprenörer ska uppfylla samma krav som ställs på våra svenska underentreprenörer. De utländska företagen ska vara anslutna till svenska arbetsgivarorganisationer och ha svenska kollektivavtal, de ska betala minst de minimilöner som avtalats med deras svenska fackliga organisationer.

Hur kan nya ID06-systemet bidra till att vi får en bättre kontroll av de som vistas på arbetsplatsen?

– ID06 främjar en sund konkurrens i branschen genom att vi får kontroll över vilka leverantörer och personer som arbetar på våra arbetsplatser. I och med det nya ID06-systemet som vi på Skanska var först med att ansluta oss till, ökar kontrollmöjligheterna betydligt. För att kunna börja använda de nya ID06-korten behöver såväl bolagets vd, kortbeställare som medarbetare legitimera sig med BankID i systemet. Det kopplar ihop företag, ägare och individ och minskar risken för falska kort. Det nya ID06-systemet inklusive nya ID06-kort kommer att börja användas i Skanska Sverige från och med i maj.

Senast uppdaterad: 2018-04-10

Rekommenderad läsning