c

Kokosnöten som skriver om historien

Den arkeologiska utgrävningen i Slussen är på många sätt unik. Hittills har hundratusentals fynd dykt upp i schaktmassorna. Ett av de mest överraskande – skalet från en kokosnöt!

Stenlagda gator från 1300-talets Södermalm.
1 av 6 På Södermalmstorg upptäcktes ett okänt medeltida kvarter 2013. Nu är arkeologerna tillbaka på platsen för att fortsätta utforska 1300-talets Södermalm. Foto: Arkeologikonsult
Undersökning av muddringsmassor på Slussplan.
2 av 6 Undersökning av muddringsmassor på Slussplan. Materialet schaktas upp från sjöbotten och gås igenom på land. Det är inte ovanligt att det dyker upp blanka kopparmynt i högarna. Foto: Arkeologikonsult
Utgrävning av 1700-tals bebyggelsen på Södermalmstorg 2022.
3 av 6 Utgrävning av 1700-tals bebyggelsen på Södermalmstorg 2022. Här har man bland annat hittat huset där den klassiska söderkrogen Pelikan låg. Foto: Arkeologikonsult
Kokosnötsskal från 1700-talets första hälft.
4 av 6 Kokosnötsskal från 1700-talets första hälft som påträffades under muddringarna vid Slussplan. Ett enormt exotiskt föremål för tiden. Foto: Arkeologikonsult
Framgrävd lastkaj  i trä  från början av 1600-talet
5 av 6 Lastkaj från början av 1600-talet nere på Stadsgården. Foto: Arkeologikonsult
Arbetslag gräver bort det så kallade Vasagruset som är från Gustav Vasas tid.
6 av 6 Arbetslag gräver bort det så kallade Vasagruset som är från Gustav Vasas tid. Foto: Arkeologikonsult

I samband med ombyggnationen av Slussen blottläggs Stockholms historia, ungefär som lagren på en tårta. För varje ton jord och grus som Skanskas maskiner schaktar bort i projektet kommer arkeologerna åt nya upptäckter under marken.

– Nyligen hittade vi lämningar från den vallgrav Gustav Vasa lät gräva mellan Saltsjön och Mälaren och de försvarsanläggningar som uppfördes här runt 1540. Vi har hittat virke på platsen som går att datera ganska exakt till den perioden, säger Philip Tonemar på Arkeologikonsult.

Ner till Vasagruset

En av de mer spektakulära upptäckterna på senare tid är 1700-talskvarteren vid Södermalmstorg, som bland annat hyste två klassiska stockholmshak – restaurang Pelikan och kafé Klotet. Nu ligger fokus på nästa jordlager.

– När vallgraven hade spelat ut sin roll på 1600-talet rakade man ut allt grus från platsen och använde det till att bygga Södermalmstorg. När vi nu tömmer källarna från 1700-talsbebyggelsen kommer vi snart att komma ner till det så kallade Vasagruset, berättar Philip.

Och under Vasagruset hoppas arkeologerna hitta det Södermalm som de började utforska redan 2013-2015 när ett okänt medeltida kvarter blottlades under utgrävningarna.

– Vi har goda förhoppningar om att komma ner till de medeltida lagren nu, och kunna följa de stenlagda gator, gränder, hantverksbodar och fähus som fanns på 1300-talets Söder. Vi har redan hittat spår från hantverkarna nere vid strandkanten. Kasserat läder från skomakaren och slagg från smedens ässja.

Ett exotiskt fynd

Hittills har hundratusentals fynd samlats in och dokumenterats i projektet. Mycket är vardagsföremål som i all sin enkelhet berättar om livet i Stockholm – krukor, tunnor, mynt, fiskeredskap, klädesplagg och vapen. Men då och då dyker det upp något alldeles extra, som också skriver om historien.

– När man pratar om speciella fynd tänker många på guldskatter eller skelett, men det häftigaste för mig är den bit kokosnötskal som vi hittade i ett lager från tidigt 1700-tal.

– Fyndet avslöjar en import av kokosnötter som vi inte alls kände till tidigare. Den vittnar om hur stor världen plötsligt blev under den här perioden, och tänk vad exotiskt det måste ha varit med en kokosnöt.

Att utgrävningarna sker parallellt med att Skanska bygger den nya Slussen är unikt, och en utmaning för alla inblandade.

– På många sätt har vi helt motsatta uppdrag, men med fokus på samarbete och gemensam framdrift hittar vi sätt att jobba tillsammans utan allvarliga störningar, konstaterar Skanskas produktionschef Peo Halvarsson.

– Kommunikation är nyckeln. Genom information, dialog och förståelse för varandras arbete får vi det att fungera väldigt bra, avslutar Philip Tonemar.

Senast uppdaterad: 2023-11-20

Rekommenderad läsning