c

Kapa onödiga tidsförluster i planprocesserna

Det tar i snitt fem år från det att en planprocess inleds tills att första spadtaget tas. Kommunernas handläggningstider har blivit allt längre och alltmer oförutsägbara.

Initiativet Bygg i tid vill kapa onödiga tidsförluster längs bostadsbyggandets hela kedja.

Med Initiativet Bygg i tid vill vi på nytt vitalisera debatten – över partigränserna för att kapa onödiga tidsförluster längs hela kedjan, effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna.

Bostadsmarknaden präglas för närvarande av stigande osäkerhet, nytt ränteläge och snabbt stigande pris på brist­material.

Nu behövs nytänkande för att inte fördjupa en redan svår situation. Det krävs en ökad samarbets­vilja mellan lagstiftande församling, offentliga institutioner, politiska företrädare, statliga och kommunala myndigheter och näringslivet. Vi står inför ett gemensamt problem som måste lösas.

Bakom Initiativet Bygg i Tid står JM, Skanska, Riksbyggen - Rum för hela livet, Aros Bostadsutveckling AB och K-Fastigheter.

Läs hela artikeln på svd.se, Illavarslande trend slår mot bostads­byggandet 

Senast uppdaterad: 2022-06-09

Rekommenderad läsning