c

Innanförskapsakademin i Östersund ger praktik och arbete

För cirka två år sedan startades Innanförskapsakademin i Östersund. En eldsjäl till VD och ett antal engagerade människor på Skanska, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Östersundshem fick det att hända.

Mohamad Daham, praktikant på Innanförskapsakademin, Östersund

Världsbäst på integration

Målet att bli världsbäst på integration ska nås genom satsningen Innanförskapsakademin som sätter människor långt från arbetsmarknaden i arbete och praktik.

Skanska är samarbetspartner åt Östersundshem i Innanförskapsakademin – bostadsföretagets storsatsning på arbetsintegration. Under projektets första etapp då bostadsprojekten Tallåsen och Remonthagen byggdes tog Skanska emot praktikanter i tremånaders praktikperioder under hela byggtiden. Arbetet fortsätter i nästa steg med samma upplägg under våren 2018.

När projektet startade hade Östersundshem stora ambitioner och Skanskas Roba Ghadban och Jonas Naddebo hjälpte till att skapa syfte och mål för satsningen.

- Vi och våra kunder måste tillsammans identifiera samhällsbehov och vilka lösningar som bäst bidrar till en positiv samhällsutveckling på just den orten, säger Roba Ghadban, chef för social hållbarhet på Skanska.

Inspirera unga att stanna i Östersund

Tillsammans identifierades de utmaningar som Östersund har framför sig, det vill säga, stor utflyttning av unga och samtidigt en inflyttning av utrikes födda. Att få folk att stanna i Östersund var en generell utmaning då många söker sig därifrån till storstadsregioner. Därför identifierades två målgrupper, nyanlända och unga långtidsarbetslösa. I Skanskas projekt har man fr��mst arbetat med gruppen nyanlända.

Utmaningarna till en början var att övertyga alla i det egna projektet, berättar Ulf Lindström, projektchef på Skanska. Det fanns en del frågor kring hur vi skulle jobba säkert utan ett gemensamt språk. Merparten av de som kom pratade enbart arabiska.

Östersundshem försåg projektet med tolkar men de var inte på plats 100% av tiden. Däremot lärde sig många svenska väldigt snabbt. Och ju längre projektet framskred desto bättre gick det.

- Vi är glada att kunna göra reell samhällsnytta tillsammans med en viktig kund. Jag tyckte personligen det var väldigt givande att dels få prova på ett helt nytt arbetssätt och dels lära känna nyanlända svenska, säger Ulf Lindström.

Integration genom arbete kombinerat med utbildning

En typisk vecka för praktikanterna har varit fyra dagars arbete på projekten eller de olika arbetsplatser som är anslutna till Innanförskapsakademin, och sedan en dag med utbildningar, sociala aktiviteter och språkträning som drivs av Östersundshem.

- Det var väldigt roligt att jobba på Skanska. Man fick jobba med nya saker varje dag. Med arbetet kommer språket, och när jag kan språket kommer jag snabbare in i det svenska samhället och kan göra ett ännu bättre jobb, säger Mohamad Daham, en av praktikanterna på Innanförskapsakademin som var hos Skanska.

Mohamad berättade också om den personliga kontakt han fick med sin handledare Rolf Olofsson på Skanska.

- Rolf och hans fru har varit väldigt snälla och engagerade. När jag skulle flytta från Frösön in till stan kom de med en släpvagn och hjälpte mig. Och så ringer de med jämna mellanrum och kollar hur jag har det, säger Mohamad.

Att både hjälpa och att göra affärer

Daniel Kindberg, VD på Östersundshem och grundare av Innanförskapsakademin förklarar sitt engagemang så här: Jag har en vision om att förbättra världen och den tänker jag inte kompromissa med. Jag tror också att det handlar om både att hjälpa och göra affärer. Detta är inte välgörenhet från vår sida. Vi tror på individerna och vi tror också att de i framtiden är våra kunder, så givetvis ser vi det som en win-win.

- De anställda på Skanska har varit fantastiska. De har varit inkluderande och stöttande och förstår grundvärderingarna bakom, det märks att Skanska är ett värderingsstyrt företag, säger Daniel Kindberg, VD på Österundshem.

Senast uppdaterad: 2018-03-21

Rekommenderad läsning