c

Ina vill lyfta branschens jämställdhetsarbete

Dialog, information, mentorskap och goda exempel. Ina Djurestål har ett stort engagemang för jämställdhet och vill vara med och driva branschen framåt.

Ina Djurestål har jobbat fyra år på Skanska. ”Det är mycket förändringar i produktionen så det gäller att hänga med i svängarna. Det gör jobbet utmanande, men det är också det som gör jobbet roligt.”

Ina Djurestål började jobba på Skanska direkt efter studierna på KTH. Hennes första projekt var renoveringen av Kulturhuset och just nu jobbar hon på Stadsbiblioteket i Stockholm med ekonomi, inköp, kvalitet och miljö. Under studierna noterade Ina hur byggbranschen beskrevs i media – som en utpräglad machokultur med sämre karriärmöjligheter för kvinnor. När Ina kom till Skanska upptäckte hon i stället en bransch som jobbar hårt med jämställdhet, men sällan lyckas nå ut till allmänheten med de positiva framsteg som görs.

– Jag har jobbat i fyra år och aldrig känt mig sämre behandlad för att jag är kvinna. Det finns ett glapp mellan vad folk anser och hur det faktiskt är.

– Jag tror till och med att byggbranschen jobbar mer med jämställdhetsfrågor än många andra branscher Alla vill komma till rätta med eventuella problem och kavlar upp ärmarna för att lösa det.

Positiva exempel

Redan som nyutexaminerad insåg Ina att branschen behövde fler goda exempel. Tillsammans med tre kompisar grundade hon ”Jämställdhetsbygget” – ett pris för att uppmärksamma satsningar som bidrar till ökad jämställdhet i branschen.

– Idén var att lyfta alla positiva exempel som görs i byggbranschen, men som kanske inte når allmänheten. För några år sedan syntes byggbranschen i många negativa nyhetsartiklar. Med priset kunde företag nu få tävla om vem som hade bäst initiativ för jämställdhet i branschen.

Jobbade ideellt

Responsen blev enorm och många hörde av sig till Ina och berättade att de upplevde det som första gången på väldigt länge som byggbranschen fick positiv uppmärksamhet.

– Nu visades i stället en bild av att det finns en kämpaglöd och att branschen är enad för att få fler kvinnor att söka sig till bygg, men också att få fler kvinnor att vilja stanna.

Ina och hennes kompisar delade ut ”Jämställdhetsbygget” i två år, men eftersom de jobbade ideellt blev det svårt att hinna med. Sedan ett år tillbaka har Byggföretagen tagit över priset och ska nu utse Årets byggkvinna.

Vad betyder mångfald för dig?

– Att alla ska behandlas lika, oavsett vem man är och var man kommer ifrån, sexuell läggning eller kön. Mångfald är jätteviktigt, det leder till nya idéer och perspektiv.

Vad kan man göra för att stimulera mångfalden i byggbranschen?

– Det är en lång resa där man inte kan tvinga fram allt. Det måste få växa fram. Mycket handlar om attityder som man kan få bort med hjälp av kommunikation och diskussion. Varför väljer någon bort ett yrke? Är det för att samhället har skapat en negativ bild eller att man inte vill själv?

Varför är det viktigt med förebilder i branschen?

– Jag tror att det är viktigt för att kunna få upp ögonen för branschen. Jag hade en mentor under min studietid som gjorde mycket för att ge mig insyn i yrket.

– Jag är hoppfull om byggbranschens framtid och jag älskar att jobba i produktion. Det är verkligen häftigt att få se något växa fram och vara med och bygga ett bättre samhälle.

Senast uppdaterad: 2022-03-08

Rekommenderad läsning