c

Egenutvecklad app styr saneringsarbetet vid Igelsta strand

60 000 kubikmeter förorenade schaktmassor ska forslas bort när ett nytt område tar form vid Igelsta strand utanför Södertälje. Arbetet styrdes delvis analogt – tills produktionschef Robel Tzegu frågade sig själv: Hur kan vi bli mer effektiva?

Projektchef Marcus Eidenstam i samtal med produktionschef Robel Tzegu. Saneringsarbetet pågår för fullt i området.
1 av 5 Projektchef Marcus Eidenstam i samtal med produktionschef Robel Tzegu. Saneringsarbetet pågår för fullt i området.
Klassificeringskartan visar föroreningshalterna i områdets 320 kvadrater. Nya prover tas hela tiden och kartan uppdateras kontinuerligt i appen.
2 av 5 Klassificeringskartan visar föroreningshalterna i områdets 320 kvadrater. Nya prover tas hela tiden och kartan uppdateras kontinuerligt i appen.
Projektchef Marcus Eidenstam hyllar sitt gäng. ”Att anställa egen personal är min filosofi. Jag vill satsa på människor och låta dem utvecklas. Här är vi alla lösningsorienterade.”
3 av 5 Projektchef Marcus Eidenstam hyllar sitt gäng. ”Att anställa egen personal är min filosofi. Jag vill satsa på människor och låta dem utvecklas. Här är vi alla lösningsorienterade.”
Husgrunderna från industrierna på 50- och 60-talet finns kvar, något man inte visste när arbetet startade. Bortåt 10 000 ton betong och asfalt har redan transporterats iväg.
4 av 5 Husgrunderna från industrierna på 50- och 60-talet finns kvar, något man inte visste när arbetet startade. Bortåt 10 000 ton betong och asfalt har redan transporterats iväg.
För att området ska kunna saneras, och för att hus ska kunna stå på marken i framtiden, har en 250 lång och 18 meter djup spont slagits ner i marken vid strandlinjen.
5 av 5 För att området ska kunna saneras, och för att hus ska kunna stå på marken i framtiden, har en 250 lång och 18 meter djup spont slagits ner i marken vid strandlinjen.

Den något svala septemberluften sprider doft av kantin-köttfärssås från grundskolan bredvid. I många år var skolan granne med en ödetomt. Sedan fabriksverksamheten lades ner på 50- och 60-talet har skog och sly växt ovanpå den övergivna marken. Redan på 80-talet fanns planer på att sanera och exploatera området. Planer som inte realiserats – förrän nu.

– Många ansåg projektet svår att genomföra på grund av saneringen. Men jag visste redan för sex år sedan, när jag först fick det på mitt bord, att vi skulle klara det, säger projektchef Marcus Eidenstam när vi satt oss i ett rum på etableringen.

De har varit på plats i ett halvår. Första månaderna planerades entreprenaden och massorna klassificerades efter grad av förorening. Under den här tiden stötte man också på oväntat motstånd under jord.

– Fastighetsgrunderna låg kvar, berättar Marcus. Man hade bara slagit omkull husen, ibland eldat upp dem, och därefter täckt över allt. Stora delar av området är fyllt av betonggrunder, allt från femtio centimeter till tre meter ner. Vissa med 46 millimeter tjocka armeringsjärn.

Färgade rutor beskriver föroreningsgraden

Parallellt med att forsla bort betong och asfalt – hittills uppemot 10 000 ton – pågår det intrikata saneringsarbetet.

Med hjälp av en klassificeringskarta delas området upp i kvadrater, omkring 320 stycken, var och en med en färg som beskriver schaktmassornas grad av förorening, hur de ska hanteras och vart de ska transporteras. Ett fyrtiotal lastbilar kör varje dag till certifierade mottagningsanläggningar i Eskilstuna, Strängnäs, Storfors, Stockholm – till och med Finland.

När man grävt en viss mängd tas nya prover och färgen på rutan uppdateras. Så fortlöper arbetet tills marken är fri från de gamla industriernas föroreningar. Bortåt 70 medarbetare arbetar i projektet varje dag och förutom lastbilarna rullar ett tiotal stora maskiner i området.

Sammantaget krävs det en hel del logistik, försäkrar Marcus.

Jag har hört att ni utvecklat ett nytt system?

Robel Tzegu, produktionschef, berättar att idén egentligen var ganska enkel:

– Jag ville få bort momenten som tar tid i den dagliga produktionen och effektivisera delarna som vi måste utföra.

Tillsammans med logistikspecialisten Erik Råsberg på Skanska logistik diskuterade Robel befintliga lösningar och projektets behov. Därefter tog de fram en plan och strategi för en digital lösning.

Två månader efter deras första möte var systemet utvecklat och implementerat – och har sedan dess styrt produktionen på Igelsta strand.

Allt registreras i realtid

Alla massor som grävs upp och transporteras i väg registreras i systemet: föroreningshalt, vikt, fordon, tid, mottagningsanläggning med mera. Grävmaskinisterna har utrustats med surfplattor eller telefoner kopplade till systemet. All data sammanställs sedan automatiskt en gång per dygn.

Med 750 olika schaktuppdrag som ska spåras och dokumenteras hade det varit extremt tidskrävande och omfattande att dokumentera allt på ett traditionellt sätt, menar Robel.

– Nu finns alla uppdrag i systemet och grävmaskinisten kan lätt hantera och rapportera utfört arbete via appen. Det gör att vi inte behöver jaga information utan kan följa arbetets framskridande och vid behov enkelt presentera rapporter för beställaren.

Effektiv i vardagen

Appen underlättar också vid störningar.

– Spårbarheten gör arbetet säkert och effektivt, säger Marcus. Stöter någon på ett oljefat fotar de och skickar ett meddelande som går direkt till den ansvariga. Det finns inga mellanhänder och informationen stannar inte på vägen.

Robel tar vid:
– Tidigare fick arbetsledaren ett samtal, tog sig till platsen och dokumenterade för att därefter skicka en förklaring till beställaren. I dag utför våra maskinister arbetet på plats genom systemet. Två knapptryck och jag ser underlaget. Alla pratar genom en gemensam databas. Vi slipper ett Excellark som går fram och tillbaka.

– Dessutom, tillägger Robel, är det enklare för maskinisterna att redovisa tid för oväntade händelser. De trycker bara på paus, hanterar ärendet och därefter på start. All tid utanför det ordinarie uppdraget registreras.

Tidigare kunde det lätt hända att en maskinist ställde sig i fel ruta. En risk som nu är eliminerad.

– Alla uppdrag finns i appen. Står du i fel ruta öppnar sig inte systemet. Du kan helt enkelt inte börja arbeta.

Vill sprida appen inom Skanska

70 procent av saneringsarbetet är färdigt. Inom ett par veckor går projektet in i nästa skede då VA-arbetet startar. De ska också anlägga vägar och en rondell liksom en påkostad park innan projektet är färdigställt.

Marcus, Robel och Erik hoppas att nu att systemet på Igelsta strand ska sprida sig inom Skanska.

– Det nya arbetssättet är både roligt och underlättar för maskinisterna. Vi har kopplat appen till vår skärm i entrén som gör att vi varje dag kan se hur mycket vi producerat. Sådant sporrar. Dessutom bidrar appen till säkrare och mer tillförlitliga processer. I slutändan visar det också att Skanska ligger i framkant, säger Marcus.

– Jag tror det är bra när initiativ kommer från projekten, utifrån deras perspektiv. Nu hoppas jag att vi kan sprida det här vidare inom Skanska, säger Robel.

 Fakta:

  • 120 000 m3 sanering
  • 60 000 m3 transport av förorenade massor till certifierade mottagningsanläggningar
  • 65 000 m3 återfyllning av rena massor
  • 36 000 m2 park- och grönytor
  • VA- arbeten, markarbeten för fjärrvärme-, el-, stadsnät- och teleledningar
  • 260 meter spont
  • Naturvårdsverket är med och finansierar
Senast uppdaterad: 2018-10-17

Rekommenderad läsning