c

Hon står bakom branschens första jämställdhetspris

25-åriga Ina Djurestål fick sitt första jobb på Skanska, trivs bra i byggbranschen och vill att fler kvinnor ska ta samma chans. Hennes offensiva lösning: ett branschpris som manar byggföretag till tävling om att bli bäst på jämställdhet.

I ett nätverk för unga kvinnliga opinionsbildare kom Ina Djurestål i kontakt med tre andra kvinnor: Emma Ophus, Helena Walentowicz och Pauline Djurson Runfors, som alla var engagerade i jämställdhet och ville vara med och driva fram priset. Från vänster Pauline Diurson Runfors, Ina Djurestål, Helena Walentowicz, Emma Ophus.

I mars 2019 delas ett jämställdhetspris för första gången ut i byggbranschen. Utmärkelsen Jämställdhetsbygget blir en del av galan Årets Bygge, tack vare ett personligt initiativ från Ina Djurestål. Hon tog examen i samhällsbyggnad från KTH i somras och jobbar på Skanska som produktionsingenjör, just nu med renoveringen av Kulturhuset i Stockholm. Men fröet till priset såddes innan hon börjat arbeta.

- Jag var intresserad av att söka mig till byggbranschen men tyckte att det fanns en bild i samhället av en mansdominerad bransch med stark machokultur. Jag funderade på var jag ville jobba, besökte olika byggföretag och tyckte att många av dem arbetade med jämställdhetsfrågorna. Då fick jag en helt annan bild. Här på Skanska har jag inte märkt av någon diskriminering utifrån mitt kön utan tycker tvärtom att många ser positivt på att få in kvinnor och helst vill att vi ska bli ännu fler.

Priset som byggbranschen saknat

Hon fick tanken om ett pris som visar förändringen som pågår och lyfter fram positiva satsningar som stärker jämställdheten i byggbranschen. I ett nätverk för unga kvinnliga opinionsbildare kom Ina Djurestål i kontakt med tre andra kvinnor: Emma Ophus, Helena Walentowicz och Pauline Djurson Runfors, som alla var engagerade i jämställdhet och ville vara med och driva fram priset.

I jakten på sponsorer vände de sig till Sveriges Byggindustrier som visade sig mycket positiva och nu står bakom priset.

– Jämställdhetsbygget är ett viktigt pris som byggbranschen tidigare har saknat. Vi behöver attrahera både kvinnor och män. Därför är det viktigt att synliggöra satsningar som aktivt bidrar till en mer jämställd bransch, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

Förändring behövs

År 2015 var andelen kvinnor i byggbranschen 8.8 procent enligt Sveriges Byggindustrier. Sedan dess har andelen ökat något, men ännu är det långt kvar till regeringens målsättning: 2030 ska minst 25 procent av de som anställs i bygg- och anläggningsbranschen vara kvinnor.

Samtidigt som Sveriges befolkning växer och med den behovet av nybyggnation, väntar stora pensionsavgångar i branschen på runt tiotusen personer per år. Alltså måste man rekrytera betydligt bredare än tidigare och framförallt från den kvinnliga halvan av befolkningen.

- Jag tror också att det är bra med mångfald generellt, olika människor bidrar med olika typer av idéer och lösningar. Det förbättrar arbetsmiljön och kan dessutom ge företagen bättre vinster, säger Ina Djurestål.

En jury med bredd

I juryn sitter Catharina Elmsäter-Svärd för Sveriges Byggindustrier, Byggnads ordförande Johan Lindholm, Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel och Pernilla Alexandersson, vd för Add Gender som utvecklar organisationers jämställdhetsarbete. Ina Djurestål poängterar vikten av en jury med många perspektiv.

- Jag tycker det är speciellt roligt och viktigt att både arbetsgivare och arbetstagare är representerade, för om man vill uppnå verklig förändring måste den komma från båda hållen.

Företag välkomnas att nominera satsningar eller förändringar som har pågått under 2018 och lett till ökad jämställdhet. Exempel kan vara uppstart av kvinnliga nätverk, rekrytering av flest kvinnor på ledande positioner eller ett tydligt startskott på resan mot en mer jämställd bransch.

Positiv spiral

Ina Djurestål vet inte ännu hur många nomineringar som kommit in, men hon har blivit personligen kontaktad av representanter från flera olika företag som tackat för initiativet. Själv hoppas hon på många bidrag som kan förändra både själva byggbranschen och bilden av den.

- Jag vill att företagen ska tävla om att bli bäst på jämställdhet. På det sättet manar vi fram fler kraftfulla initiativ som leder till en mer attraktiv byggbransch. Förhoppningsvis ger det också en positiv spiral som ruckar på bilden av en mansdominerad sektor och får fler kvinnor att söka sig hit.

Läs mer om Jämställdhetsbygget på Sveiges Byggindustriers webbplats.

Senast uppdaterad: 2019-01-18

Rekommenderad läsning