c

Hisingsbron testarena för digitalisering

Hisingsbron i centrala Göteborg är en av Skanska Sveriges större testarenor för digitalisering, virtuell och förstärkt verklighet. Ett par VR-glasögon kan imorgon förhindra olyckor och dyrköpta misstag eller spara tid och ge bättre byggprojekt.

Jacob Schachtschabel är BIM-ledare och ansvarar han för att utforska digitala verktyg och utveckla nya arbetssätt på byggprojektet Hisingsbron.
1 av 3 Jacob Schachtschabel är BIM-ledare och ansvarar för att utforska digitala verktyg och utveckla nya arbetssätt på byggprojektet Hisingsbron.
Med VR-glasögonen kan man promenera runt på Hisingsbron omgiven av vatten, sol och vind i en miljö som liknar ett datorspel.
2 av 3 Med VR-glasögonen kan man promenera runt på bron omgiven av vatten, sol och vind i en miljö som liknar ett datorspel.
VR-glasögon kan imorgon förhindra olyckor och dyrköpta misstag eller spara tid och ge bättre byggprojekt.
3 av 3 VR-glasögon kan imorgon förhindra olyckor och dyrköpta misstag eller spara tid och ge bättre byggprojekt.

Jacob Schachtschabel är BIM-ledare, Building Information Modelling, på Skanska och har en intressant roll i det stora projektet Hisingsbron. På projektet ansvarar han för att utforska digitala verktyg och utveckla nya arbetssätt, både för den närmaste framtiden och på längre sikt.

- Jag gillar mitt jobb, det händer väldigt mycket i digitaliseringen och det som händer är spännande. Vi lever i en föränderlig tid och det som var aktuellt för ett år en kanske inte är lika aktuellt idag. Vi bör hela tiden veta vilka verktyg som finns för olika arbetsmoment, testa och titta närmare på dem.

Fler än fyra dimensioner

De nya teknikerna kan underlätta byggprocessen på många plan. Digitaliseringen handlar delvis om antalet D som i dimensioner. Man har gått från 2D-ritningar på papper till ständigt förbättrade 3D-modeller av byggprojektet som kan vändas och vridas i en dator eller telefon. Men dimensionerna tar inte slut där.

- Det finns 4D, 5D, 6D… Hela tiden kopplar vi på flera aspekter. I den fjärde lägger vi till tiden, i den femte kopplar vi på kostnader, sedan kommer miljövärden och vad som helst egentligen. Hisingsbron har nått fram till 4D, vi har kopplat våra modeller till projektets tidplan som uppdateras varje månad. Så kan vi enkelt se hur bygget framskrider. Ju mer högkvalitativ och strukturerad information du har, desto längre kommer du säger Jacob Schachtschabel.

Virtuell verklighet med dubbel nytta

Samma modeller används i två olika program för VR,Virtual Reality, ett mera tekniskt verktyg och ett visuellt. Det förstnämnda visar en modell som är tekniskt korrekt med stor precision och stora mängder information. Den visar detaljer som bronsmaskineri, pålning med mera. Produktionspersonalen kan ta på VR-glasögon, gå in i modellen och hämta information, ta mått eller beräkna hur ett arbete ska utföras.

- Exempelvis en gång när vi skulle utföra ett avancerat montage i ett trångt utrymme, där man inte lyckades greppa proportionerna. Personen som skulle utföra momentet fick ta på sig glasögonen och ställa sig i utrymmet för att se om han fick plats och förstå hur han skulle förbereda sig. På det sättet har vi fått väldigt stor nytta av det.

Det mer visuella verktyget används för att visa besökare till både Skanska och beställaren Göteborgs stad hur bron kommer att upplevas den dag den står färdig. Med glasögonen kan de promenera runt på bron omgivna av vatten, sol och vind i en miljö som liknar ett datorspel.

Drönare med förstärkt verklighet

Ett annat verktyg under utveckling är det som kallas AR, Augmented Reality, där verkligheten förstärks med digitala bilder. En drönare flyger över projektet varannan vecka och samlar in data till en tredimensionell ögonblicksbild av bron. I ett test lyftes den in i ett par smarta glasögon tillsammans med 3D-modellerna av bygget. Där kunde man se projektet och placera ut avbildningar av exempelvis kranar, grävmaskiner eller byggbodar för att organisera arbetsplatsen så bra som möjligt. Jacob Schachtschabel målar upp de stora möjligheter som öppnar sig med AR.

- Det är bara fantasin som sätter gränserna, säger Jacob.

Utmaningar och vägen framåt

Men som med all ny teknik finns många utmaningar. AR-glasögon som fungerar dåligt i solljus eller har otillräcklig precision. VR-glasögon som gör användaren åksjuk innan man lärt sig manövrera i den nya verkligheten. Nya och högre krav på 3D-modellerna, som måste göras betydligt mera exakta än tidigare. Jacob Schachtschabel är dock övertygad: det här är vägen framåt.

- Det är väldigt viktigt att hänga på digitaliseringståget. Tänk hur du läste i historieboken om industrialiseringen, troligen kommer våra barn eller deras barn läsa om digitaliseringen på samma sätt. Det är så jag ser det. Det är ju aldrig någon som skulle gå tillbaka till häst och vagn för att resa mellan Stockholm och Göteborg. Samhället måste utvecklas hela tiden, det har vi gjort ända sedan stenåldern. Testat nya saker och hittat nya vägar.

Senast uppdaterad: 2019-05-20

Rekommenderad läsning