c

Helene, planeringsspecialist på projekt S:t Görans sjukhus

När sjukhuset S:t Göran i centrala Stockholm byggs till och renoveras så är patientsäkerheten central. För att sjukhusverksamheten ska fortlöpa normalt under projektets gång krävs någon som har koll på alla moment i den nära framtiden. Denna någon är Helene Hasselström.

Helene Hasselström planeringsspecialist på projekt St Görans sjukhus i Stockholm.

Hur blir man planeringsspecialist?

I Helene Hasselströms fall avgjorde slumpen. Hon var färdigutbildad civilingenjör inom elektronikdesign men insåg att hon inte ville programmera kretskort. Trots det började hon på Ericsson och hade närmast glömt att hon registrerat sig på Arbetsförmedlingen med nyckelordet: Planering.

Tre veckor in på sitt nya arbete fick hon ett samtal, kärnkraftverket i Oskarshamn behövde en projektplanerare.

– Vad är det för något, tänkte jag. Vad gör en sådan? Jag hade inte en aning. Som tur var blev min närmsta kollega också min mentor, han hade 30 års erfarenhet och kunde lära mig alla grunder.

Det blev till slut triss i kärnkraftverk när Oskarshamn följdes av Ringhals och därefter Forsmark.

I dag, tio år senare, har hon triss i sjukhus; Södertälje sjukhus, Nya Karolinska och nu, sedan två år tillbaka, S:t Göran. Helenes uppdrag är att hålla ihop tidplanen och se till så att alla pågående delmoment synkar med varandra.

– S:t Göran är ett komplext projekt med både nybyggnation och ombyggnad. Vi har många underentreprenörer och flera delprojekt igång samtidigt. Om något drar ut på tiden kan det påverka tidplanen för alla. Jag sitter på många möten, håller mig uppdaterad om vad som är på gång i byggprocesserna och ser till att det sedan förankras med kunden och sjukhuset.

Vad är det för skillnad att planera ombyggnationen av ett kärnkraftverk kontra ett sjukhus?

– Här byggs och byggs och byggs det. Och ibland dyker det upp saker som gör att man får tänka om. I kärnkraftverken behövde allt vara klart och på plats tre månader innan start av ombyggnad. Annars blev projektet omplanerat till nästa säsongs revisioner.

Om- och tillbyggnad av ett sjukhus är en komplex sak. Medan andra byggen är av repetitiv karaktär innehåller ett sjukhus en myriad av rum med olika utformning. Det är därför svårare att förutspå tidsåtgång och eventuella hinder på vägen.

– Vi gör planer både på kortare och lägre sikt som förankras med sjukhusledningen. Att vi har en tät dialog gör det möjligt för oss att anpassa vårt arbete för att minimera störningen för sjukhusets verksamhet.

En gång när vi arbetade med att lägga tätskikt låg vinden fel så att vi fick avbryta då det störde verksamheten. Sådant är svårt att förutspå.

– En av de största utmaningarna har varit ambulanstrafiken som vi varit tvungna att flytta ett flertal gånger på grund av säkerhet vid byggnationen och färdigställandeordningen i projektet. Då är tydlig kommunikation viktigt.

Du har arbetat med tre sjukhus. Kan du tänka dig något annat efter det här?

– Nja. Det måste vara något komplicerat, och det vet jag faktiskt inte vad det skulle kunna vara. Det vore roligt att prova något annat projekt med andra typer av utmaningar, som exempelvis en galleria.

Nybyggnationen av S:t Göran har pågått i två år. Snart står husfasaderna klara på bägge nybyggnadsdelarna. Därefter börjar den invändiga byggnationen, något Helene ser fram emot.

– Av produktionstidsplanens 7 600 aktiviteter görs 5 000 invändigt. Så det är egentligen då mitt jobb börjar på allvar.

Så lyckas du som planeringsspecialist

  1. Förankra en bra dialog med alla parter: den egna organisationen, kunden, underentreprenörer med flera.
  2. Ha en tydlig struktur som alla förstår. Gör det komplexa enkelt. Tidplanen ska vara ett hjälpmedel och ett levande dokument som man enkelt ska kunna sätta sig in i och förstå.
  3. Var social. Oerhört viktigt att få ut information ur människor – även om den inte alltid är positiv. Viktigt att man förstår sig på olika människor. Om människor känner tillit till dig säger de också till om något inte blev som det var tänkt.
Senast uppdaterad: 2019-04-18

Rekommenderad läsning