c

Hbtq-certifiering viktigt verktyg för mer mångfald

Varje medarbetare ska känna sig uppskattad och accepterad för vem den är. Den hbtq-certifiering som Skanska nu genomför är en viktig pusselbit i arbetet med mångfald och inkludering.

Monica Westerberg, mångfaldschef inom Skanska Sverige.

Byggbranschen är fortfarande både mansdominerad och starkt heteronormativ. Det vill vi på Skanska ändra på.

- Det ska inte behöva vara någon stor sak att komma ut, inte heller att börja på Skanska, som homo-, bi-, transperson eller queer. Det ska vara en icke-fråga, säger Monica Westerberg, mångfaldschef, Skanska Sverige.

Skanska jobbar sedan flera år systematiskt med att få till ett inkluderande och öppet klimat där alla ska kunna känna sig trygga att vara sig själv. Våra värderingar bygger på människors lika värde och vår uppförandekod understryker nolltolerans mot ojusta beteenden med tydliga riktlinjer om något sådant skulle inträffa. Genom att hbtq-certifiera vår HR-organisation tar vi ett viktigt steg vidare mot långsiktigt hälsosamma arbetsplatser där alla kan känna sig trygga, får vara sig själva och bidra utifrån sin kompetens.

- Mycket handlar om hur vi beter oss och uttrycker oss mot varandra. Vi satsar därför på utbildning och dialoger som handlar om exkluderande beteenden, omedvetna fördomar och normer som behöver utmanas för att vi ska kunna vara oss själva på jobbet, säger Monica Westerberg.

Hbtq-personer är en ”osynlig” grupp i byggbranschen. Det beror på att branschen historiskt sett inte lyckats vara attraktiv för alla men också att kunskap och medvetenhet kring frågorna inte har varit tillräckligt hög på arbetsplatserna. En hbtq-certifiering av vår HR-organisation är en del av resan för att långsiktigt bidra till en inkluderande kultur - för alla som både jobbar på Skanska eller samarbetar med oss.

Här får du veta mer om RFSL:s hbtq-certifiering.

Senast uppdaterad: 2018-06-27

Rekommenderad läsning