c

HBTQ-certifiering - en viktig del av arbetet med mångfald och inkludering

Under hösten 2018 påbörjade Skanska Sverige RFSLs hbtq-certifiering. Syftet är att lyfta hbtq-perspektivet som en del av företagets mångfalds- och inkluderingsarbete.

Monica Westerberg, mångfaldschef, Skanska Sverige.

- Traditionellt har byggbranschen varit mer attraktiv för män och det är viktigt för oss att göra en kulturförflyttning och för att bättre spegla hur samhället ser ut idag. Hbtq-personer har tidigare varit en osynlig grupp inom branschen men det är självklart att du ska kunna jobba på Skanska som homo-, bi- eller transperson, säger Monica Westerberg, mångfaldschef på Skanska.

Vid tre tillfällen under hösten 2018 har medarbetare från hela landet träffats för att gå utbildningen tillsammans. Under arbetet har en konkret handlingsplan tagits fram för hur Skanska ska jobba med hbtq-frågor framåt.

Skapa en mer inkluderande arbetsplats

Allt fler branscher och verksamheter ser idag vikten av att arbeta aktivt med rättighetsfrågor och i dagsläget har över 400 arbetsplatser valt att certifiera sig genom RFSL. Skanska är det första stora byggbolaget att genomgå certifieringen.

- Hbtq-perspektivet är en viktig del av vårt omfattande mångfalds- och inkluderingsarbete på Skanska. Det finns fortfarande arbetsplatser inom branschen där man inte känner att man kan vara sig själv fullt ut. Att man inte vågar berätta vem man lever med för att man är rädd att det ska påverka ens utvecklingsmöjligheter, säger Monica Westerberg och fortsätter:

- De flesta vill göra rätt men det kan finnas en osäkerhet som blir ett hinder kring hur man ska bemöta olika personer, både i beteende och i kommunikation. Därför är det här ett jätteviktigt arbete för oss.

Under 2019 kommer Skanska att fortsätta hbtq-certifiera flera delar inom företaget.

Här får du veta mer om RFSL:s hbtq-certifiering

Senast uppdaterad: 2019-07-25

Rekommenderad läsning