c

Här tillverkas vägarnas svarta guld

Vi har alla sett när den rykande massan läggs ut på våra vägar, men varifrån kommer egentligen asfalten? Häng med till Skanskas asfaltverk i Vällsta där det svarta guldet skapas i en stånkande maskin.

Vy över asfaltverket i Vällsta bergtäkt med högar av grus och sten omkring.
1 av 7 Mitt bland högarna av grus och sten i Vällsta bergtäkt står det morrande asfaltverket och jobbar. Den varma asfalten måste användas inom ett dygn efter att den producerats. Foto: Niklas Franck
Vagnen som hämtar den färdiga asfalten kallas hund.
2 av 7 Vagnen som åker fram och tillbaka och hämtar den rykande heta massan kallas hund.
Rykande asfalt som hettats upp till 150 grader.
3 av 7 Det finns många olika typer av asfalt, men det viktiga är att blandningen hettas upp till minst 150 grader innan den läggs ut på vägarna.
En lastbil med texten ”grön asfalt” hämtar den nyproducerade asfalten.
4 av 7 Skanskas gröna asfalt innehåller en större andel returasfalt och produceras med hjälp av fossilfria bränslen.
En maskin i täkten krossar bergmaterial som fördelas i tre olika storlekar.
5 av 7 I täkten står en maskin och krossar bergmaterial i tre olika storlekar. Sten och grus som så småningom ska bli asfalt eller användas i något byggprojekt.
Bild på Christopher Elofsson Hakola som står framför asfaltverket i neonfärgad skyddsutrustning.
6 av 7 Christopher Elofsson Hakola jobbar som produktionschef i bergtäkten. ”Här är ingen dag den andra lik.”
Byggarbetare lägger grunden för det som ska bli ett nytt asfaltverk i Vällsta.
7 av 7 I Vällsta bygger Skanska ett helt nytt asfaltverk som kommer att kunna hantera en betydligt större del återvunnet material.

Vällsta bergtäkt ligger bara ett par mil utanför Stockholm, men det är som att besöka en annan värld. Nere i täkten lastar grävmaskiner stenmassor. Vid en av de branta bergväggarna står en krossmaskin som bearbetar stenmassorna och producerar bergmaterial i tre storlekar. I anslutning tronar också asfaltverket som kronan i juvelen. Christopher Elofsson Hakola är produktionschef och visar runt i sitt asfaltrike.

– Det häftiga med asfalt är att det är väldigt här och nu. Efter att den hettats upp till runt 150 grader måste den användas direkt. Det går att lagerhålla asfalt i en värmeficka i ett dygn ungefär, men när asfalten svalnat är den obrukbar.

Köar för dagens dos

Skanska har 27 asfaltverk från söder till norr. Här i Vällsta produceras ungefär 220 000 ton asfalt per år. Det låter mycket, men bara i Stockholm läggs 1,2 miljoner ton asfalt ut på vägarna årligen.

– Du skulle se hur det ser ut här på morgnarna, då står lastbilarna på kö för att fylla på dagens ranson. Vi börjar köra verket klockan ett på natten på söndagen och sen är det full fart fram till fredag eftermiddag. Under högsäsong kör vi ibland alla dagar i veckan.

Hunden hämtar asfalten

Christopher tar med oss till själva hjärtat – en stånkande maskin som är både imponerande och lite skrämmande. Sten och grus rasslar in i enda änden och återvunnen asfalt i den andra. Materialen blandas med bitumen, ett bindemedel som är en restprodukt från olja och ger asfalten sin karaktäristiska doft. Allt hettas upp i en snurrande trumma och när asfalten är klar hämtas den av verkets hund. Jo, den kallas så – vagnen som pilar upp och ned och placerar den rykande massan i verkets värmefickor.

– Den stora utmaningen just nu är hur vi kan minska vår klimatpåverkan. Vårt verk klarar i dag ungefär 25 procent återvunnen asfalt. Målet är att komma upp i 50 eller till och med 70 procent återvunnet material, säger Christopher.

Fossilfritt för framtiden

Det han syftar på är än så länge bara en betongplatta på andra sidan bergtäkten, men där bygger Skanska just nu ett helt nytt asfaltverk som prioriterar tillsättningen av återvunnet material.

– När vi var i Tyskland för att titta på tekniken körde de 99 procent återvinning för att visa att det går. Allt handlar om att komma upp i rätt temperatur. Det nya verket har en bättre förbränningskammare och återcirkulerar luften, vilket gör att värmen kan återanvändas.
Vällstas gamla trotjänare går på träpulver och gasol. Det nya asfaltverket kommer att drivas med tallolja som är helt fossilfritt. Dessutom ska delar av bindemedlet bitumen bytas ut mot det förnybara biobitumen.

– Det kommer att bli den stora snackisen i höst, hur vi kan få in så mycket återvinning som möjligt i det nya verket. Det ska bli superspännande att testa den nya tekniken.

Senast uppdaterad: 2022-05-05

Rekommenderad läsning