c

Här är årets arbetsmiljöhjältar

Att jobba längs med trafikerade vägar innebär stora risker. Därför är det viktigt att skapa en säkerhetskultur där alla tar ansvar, menar produktionschefen Carl-Johan Dahl. Skanskas fräslag en av de fyra hjältar som vi uppmärksammar under Safety Week 2022.

Vägens hjältar. Skanskas fräsarlag bygger bra beteenden och en stark säkerhetskultur.

Skanskas årliga hälsa- och säkerhetsvecka uppmärksammar ett antal medarbetare som är förebilder inom arbetsmiljö. Temat för Safety Week 2022 är "Vi bygger bra beteenden" och det är precis vad Skanskas fräslag gör. De är engagerade och lösningsorienterade när det gäller att jobba säkert, och engagemanget är tydligt både hos tjänstemän och yrkesmedarbetare: ”Alla på arbetsplatsen bryr sig om varandra oavsett roll, och jobbar ständigt för att alla ska må bra på jobbet!”.

– Vi har byggt upp en bra organisation kring arbetsmiljö med stort fokus på säkerheten. Det är jätteviktigt när vi fräser asfalt vid högtrafikerade vägar, säger produktionschefen Carl-Johan Dahl.

Riskmedveten kultur

Det finns 12 fräslag från norr till söder. Carl-Johan Dahl ansvarar för lagen från Mellansverige ned till Skåne. I huvudsak fräser de asfalt, men även en del betong.

– Det gäller att få alla att tänka till och inte ta onödiga risker, men det är lätt när man har sådana medarbetare som jag har. Allihop är engagerade i det förebyggande arbetet, särskilt i och med vårt nya sätt att hantera riskobservationer.

En viktig faktor när man jobbar ute på vägarna är skyltar som uppmanar trafikanter att sakta ner.

– Vi trycker på att fräslagen inte ens ska dra i gång jobben om de anser att det är för dåligt skyltat. Då brukar det gå rätt snabbt att få till skyltningen, för att se till att trafiken inte dundrar förbi i alldeles för hög hastighet, säger han.

Säkerheten går först

Veteranerna på företaget har berättat för Carl-Johan att i början av 1990-talet var det bara en ynka A20-skylt förbi arbetsplatsen.
– I dag är vi stenhårda med att det ska vara rätt skyltat och funktionellt. Vi ställer maskinerna om det inte är säkert att jobba.
I ett pågående projekt på Landvetter startar och landar flygen medan Skanskas medarbetare jobbar på banorna. Det har krävt noggranna genomgångar.

Varför fungerar det så bra i just ert team?

– Framför allt för att våra yrkesarbetare är så engagerade och måna om sin säkerhet. Ju mer vi rapporterar, desto mer engagerade blir de. Vi har en punkt på varje veckomöte där alla är med och går igenom händelser och tillbud. Då kan vi också dra lärdom av varandra. Det är viktigt, säger Carl-Johan.

Här är alla Skanskas arbetsmiljöhjältar 2022

 1. Tomas Christoffersson, Hälsa- och säkerhetsledare, Kronoberg, Växjö
  Motivering: ”Tomas sätter alltid arbetsmiljön i första rummet. Ett exempel var när pandemin slog till. Då blev Tomas distriktets stabila grund i en osäker vardag. Han såg till att ingen blev glömd och tog sig tid att ringa kollegorna och fråga hur de mådde. Han bidrar alltid till en god stämning vilket leder till välmående och glada medarbetare. Tomas är en mycket uppskattad kollega!”

 2. Göran Hermansson, Skyddsombud, Hälsa- och säkerhetsledare, Södra Älvsborg
  Motivering: "Göran gick ned i tid då han fyllde 65 år, men när distriktet behövde mer stöttning på arbetsplatserna gick Göran upp till 100 % igen. Med sina 47 år i Skanskas tjänst bidrar Göran med sina långa erfarenheter inom arbetsmiljö och säkerhet. Man kan också räkna med härligt historier och anekdoter, och Göran stöttar alltid när någon behöver hjälp.”

 3. Brett Pilkington, Arbetsmiljösamordnare, Anläggningsentreprenad Nacka
  Motivering: "Brett brinner för att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser och gör det med stort personligt engagemang. Han bygger mycket av sitt arbete på det personliga mötet med kollegor och underentreprenörer, och har en förmåga att kunna nå fram till alla på arbetsplatsen. Brett bryr sig mycket om sina kollegors välmående och säkerhet, det är ett arbete som kräver energi och uthållighet och det visar Brett varje dag!”

 4. Team Skanska fräs, SIS
  Motivering: "Alla på arbetsplatsen bryr sig om varandra, oavsett roller och jobbar ständigt för att alla ska må bra på jobbet. Yrkesmedarbetarna vågar stoppa arbeten som är osäkra, till exempel när det är otillräckligt skyltat på arbetsplatsen. De tar initiativ till dammätningar och ombyggnader av maskiner för att skapa en bättre arbetsmiljö.”

Senast uppdaterad: 2022-05-03

Rekommenderad läsning