c

Handledaren hjälper unga in i yrket

För Skanskas projektchef Joakim Bessfelt var det ingen tvekan när han blev tillfrågad om att handleda en praktikant från Tekniksprånget. – Det är ett enkelt sätt att hjälpa unga att komma in i branschen.

”Det är brist på ingenjörer. Att bli handledare är ett enkelt sätt att bidra”, säger Skanskas Joakim Bessfelt om att ta emot Amanda Lönnqvist, praktikant från Tekniksprånget. Foto: Malin Dahlberg

Joakim Bessfelt har lång erfarenhet av ingenjörsyrket efter 21 år på Skanska, och vet hur viktigt det är med mångfald. Att vi har människor i olika åldrar och med olika erfarenheter på arbetsplatserna. Han hade jobbat ungefär ett halvår i Slussenprojektet i Stockholm när han fick frågan om att ta emot en praktikant från Tekniksprånget. Först såg han till att han hade arbetsuppgifter som skulle passa, till exempel kvalitets- och miljödokumentation, tidsplanering och ekonomiuppföljningar. Sen sa han "ja tack", inte minst till möjligheten att inspirera en ung människa att söka sig till yrket.

– Det är brist på ingenjörer och vi behöver även locka fler kvinnor till branschen. Att bli handledare är ett väldigt enkelt sätt att bidra, konstaterar han.

Viktiga värderingar

Tekniksprånget är ett praktikprogram där regeringen, tillsammans med 180 arbetsgivare, satsar för att säkra framtidens kompetensförsörjning. Syftet är att låta unga människor prova på ingenjörsyrket genom fyra månaders betald praktik. Amanda Lönnqvist, 19 år, hade precis tagit studenten från Naturvetarprogrammet och var osäker på vad hon skulle göra efter gymnasiet. Hon var nyfiken på jobbet som civilingenjör och valde att söka sig till Skanska efter att ha gjort egna efterforskningar på nätet.

– För mig är det viktigt att företagets värderingar stämmer överens med mina egna, till exempel när det gäller hållbarhetstänket och nolltolerans mot diskriminering, säger hon.

Fick förtroende

Under hösten har Amanda praktiserat på projektet Slussen under handledning av Joakim. Arbetsuppgifterna har varit varierade och varje vecka har hon fått följa personer med olika roller, för att få inblick i alla delar av byggprocessen.

– Det bästa med min praktik var att jag fick förtroende att utföra betydelsefulla uppgifter. Jag har känt att jag kunnat bidra på riktigt.

Joakim säger att Amanda överträffade alla hans förväntningar.

– Det som främst imponerade på mig var hennes förmåga att lära sig många olika digitala verktyg. Jag har kollegor som inte kan en bråkdel av vad hon kan nu, säger Joakim med ett skratt.

Utvecklas tillsammans

För Amanda blev praktiken så lyckad att hon nu har fortsatt att jobba på Slussen i en projektanställning fram till sommaren. Planen är att plugga till civilingenjör nästa höst. Hon berömmer sin handledare:

– Det är viktigt att vara tålmodig i början och finnas där och svara på frågor. Men sen är det bra om man vågar släppa också och låta praktikanten bli mer självständig eftersom. Det tycker jag att Jocke var bra på.

Att vara handledare är en erfarenhet Joakim Bessfelt gärna rekommenderar till sina kollegor på Skanska.

– Jag lärde mig mycket av Amanda, inte minst när det gäller hennes syn på etiska frågor, hon har en naturlig känsla för säkerhet på arbetsplatsen och hur man behandlar varandra med respekt, säger han och fortsätter:

– Jag har också upptäckt hur otroligt givande det är att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. Det är motiverande att se praktikanten utvecklas, och ger även självförtroendet en skjuts.

Så söker du till Tekniksprånget

Tekniksprånget erbjuder två praktikperioder, en på våren och en på hösten. Skanska välkomnar varje år fyra praktikanter till höstperioden. Ansökan till nästa höstpraktik öppnar den 16 april 2021.

När du ansöker till Tekniksprånget skickar du in ditt CV och ett personligt brev via Tekniksprångets portal. Motivera gärna vad det är med Skanska som lockar dig och vad du skulle vilja göra under din praktik.

Läs mer på www.teknikspranget.se

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Rekommenderad läsning