c

Handbok för normkritisk visualisering lanseras - för mer inkluderande städer

Visualisering och bilder är ett viktigt verktyg för att kommunicera visioner för stadsutveckling. Om bilderna som används är likriktade i exempelvis kön, ålder, funktionsvariation och etnicitet, riskerar de att bidra till att människor osynliggörs och diskrimineras. Nu lanseras en guide och handbok som med konkreta verktyg utmanar normer och vill bidra till mer inkluderande städer.

Bakgrunden till handboken och guiden är NormViz-projektet där Chalmers Tekniska Högskola, RISE, Skanska, White Arkitekter och Visual Arena vid Lindholmen Science Park har drivit arbetet ihop.

– Normkritik och normkreativitet är ovana begrepp för många. Att göra en handbok och guide som blir tillgängliga för alla handlar om att sprida kunskapen som vi har tagit fram i forskningsprojektet. Det är fantastiskt om vi på Skanska i rollen som samhällsutvecklare kan vara med och utveckla inte bara oss själva utan en hel bransch, säger Christina Ingelsten, affärsutvecklare Skanska Sverige AB.

Handboken och guiden vänder sig till de som på olika sätt arbetar med visualiseringar i stadsutveckling och arkitekturprojekt. Avsikten är att bidra till en större medvetenhet om hur normer kommer till uttryck i visualiseringar och erbjuda konkreta verktyg och taktiker för att arbeta normkritiskt. Vi behöver laborera och utmana när vi gestaltar olika miljöer. På så sätt kan vi bidra till ett mer inkluderande samhälle.

Läs hela pressmeddelandet på lindholmen.se.

Ladda ner Handboken & Guiden här.

Senast uppdaterad: 2019-12-02

Rekommenderad läsning