c

Hållbarhet och samarbete viktigt när vi utvecklar äldreboenden

I mars 2022 tar Northern Horizon över äldreboendet Villa Brogården i Alingsås som Skanska byggt och utvecklat tillsammans med Vardaga, som kommer att driva verksamheten.

Lägenheter i byggnad med fyra våningar. Vit fasad på flyglarna med gula balkonger i mitten. Gård med träd, gräsmatta samt en bilparkering
Villa Brogården är ett äldreboende byggt med höga hållbarhetsambitioner och tillsammans med de som ska driva äldreomsorgen.
Byggnad sedd från ena gaveln med vit fasad. Fyra våningar och solpaneler på taket. Nedanför går en gata.
Nu är Villa Brogården färdigbyggt och det är dags att lämna över till Northern Horizon.

- Genom att utveckla äldreboendet tillsammans med Vardaga, som sedan ska driva verksamheten, får vi in deras expertkunskap tidigt. De får då möjlighet att bidra med sitt perspektiv och vad äldreboendet behöver innehålla för att de ska kunna bedriva en så bra verksamhet som möjligt, säger Fredrik Dahlström som är projektchef på Skanska Sverige.

I fastigheten finns 80 lägenheter med åtta avdelningar där var och en har ett gemensamt kök och gemensamma utrymmen. Boendet har också en gemensam uteplats. Men vad är egentligen viktigt ur vår kund Northern Horizons och ur Vardagas perspektiv?

Gertrud Öjetoft är ansvarig regionchef på Vardaga och har varit med i utvecklingen av Villa Brogården.

- Det är viktigt för oss att bygga boenden som är anpassade efter de som ska bo hos oss. Det ska finnas trevliga gemensamma utrymmen, men också möjligheter att vara för sig själv. Ljusa och trevliga lokaler som är anpassade till det åldrande ögat är viktigt.

Lokalerna behöver vara utformade så att vi kan arbeta utifrån våra koncept, som till exempel Mat som hemma, vilket innebär att alla måltider ska kunna tillagas på plats. Vi arbetar också efter konceptet Den goda dagen som innebär att de som bor hos oss själva får vara med och påverka vad de ska göra om dagarna. En trevlig och tillgänglig utemiljö är också väldigt viktig, säger Gertrud Öjetoft.

Skanska har haft höga hållbarhetsambitioner i Villa Brogården och energianvändningen är 80 procent under Boverkets riktlinjer. I huset finns nämligen HYSS, Hybrid Solar System, installerat där en kombination av både solceller och bergvärme samverkar. Dessutom har klimatkalkyler använts för att minska koldioxidutsläppen. Många medvetna val har gjorts för att reducera miljöpåverkan. Fastigheten certifieras enligt LEED, nivå guld. Något som varit viktigt för Northern Horizon, som är köpare av Villa Brogården:

- För oss är det viktigt att våra fastigheter får en positiv påverkan i samtliga led från produktion till slutprodukt. Vi har samma höga ambitioner som Skanska gällande hållbarhet. Miljöpåverkan och certifieringen blir ett kvitto på hur väl man lyckats att förena detta, säger Jonas Nolin som är Sverige-VD på Northern Horizon.

Det är tydligt att höga hållbarhetsambitioner, trevliga och funktionella lokaler samt en härlig utemiljö står högt på önskelistan när man summerar svaren från Northern Horizon och Vardaga. Men hur ser framtiden ut? Vilka trender kommer vi se och vad blir viktigt när nya äldreboenden ska utvecklas?

- Möjligheten till samvaro i hela huset och utomhus. Det ska finnas lokaler som är utformade för olika aktiviteter och den boende ska ha möjlighet att vara fortsatt aktiv på det sätt den önskar. Utomhusmiljön och närheten till service är viktigt, säger Gerturd Öjetoft på Vardaga.

- Jag tror att dagens höga ambitioner avseende hållbarhet kommer att fortsätta, men dessutom kommer ny teknik att möjliggöra en mer självständig vård för de boende, fortsätter Jonas Nolin på Northern Horizon.

Det är glädjande att se att våra kunder värderar vårt hållbarhetsarbete och vi kommer att fortsätta vårt arbete för att minska klimatavtrycket och koldioxidutsläppen i våra projekt. Det är också viktigt att fortsätta utveckla äldreboenden tillsammans med de som ska driva verksamheterna. De är proffs och vet hur lokalerna behöver utformas för att de som ska bo där ska trivas, avslutar Fredrik Dahlström på Skanska.

Senast uppdaterad: 2022-03-01

Rekommenderad läsning