c

Gammalt mässområde får nytt liv

En grusparkering på det gamla mässområdet i Sollentuna får nytt liv och förvandlas till en yta för lek och spel. I väntan på att en ny stadsdel växer fram har Skanska, som en del i det sociala hållbarhetsarbetet, byggt upp ett aktivitetsområde som bjuder på mervärden som saknats. Satsningen gynnar såväl skolan i temporära lokaler som boende i närområdet.

Barn som spelar basket på den nya aktivitetsplatsen med basketplan.
1 av 4 När aktivitetsytan invigdes fylldes området av barn och unga som ville testa de nya aktiviteterna. En befintlig betongplan har jämnats till och fungerar nu som basketplaner.
Invigning av aktivitetsplatsen på det gamla mässområdet i Sollentuna av Kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes som klipper ett band och Skanska Sveriges vice vd Alexandra Laurén.
2 av 4 Den 10 juni invigdes den tillfälliga aktivitetsplatsen på det gamla mässområdet i Sollentuna av Kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes och Skanska Sveriges vice vd Alexandra Laurén.
Från vänster Jenny Reuterswärd, projektutvecklare Nya Hem, Eva-Lena Nilsson, utvecklingsledare social hållbarhet och Peter Westin, projektutvecklare för kommersiella fastigheter.
3 av 4 Från vänster Jenny Reuterswärd, projektutvecklare Nya Hem, Eva-Lena Nilsson, utvecklingsledare social hållbarhet och Peter Westin, projektutvecklare för kommersiella fastigheter.
Pojkar som spelar fotboll på utomhussportgolv för bollsport eller dans.
4 av 4 Utomhussportgolvet, som omringas av en rink, kommer under vintern att spolas till en isbana.

Vad får man om man parar ihop en temporär skola i Fågelsångsparken och upprustningen av aktivitetsytor i Malmparken med en tom, tråkig och mörk yta som väntar på exploatering och innovativa idéer om tillfällig platsanvändning?

En aktivitetsyta och mötesplats för rörelse och lek! Genom den tillfälliga platsanvändningen skapas mervärden när de behövs som mest. Den 10 juni invigdes aktivitetsytan på det gamla mässområdet i Sollentuna med ballonger, fika och musik.

Ökar tryggheten

När Skanska väljer att ställa iordning en aktivitetsyta med basketkorgar, innebandyrink och pumptrackbana vid före detta Sollentunamässan blir det vinn-vinn på många sätt. En mörk, outnyttjad yta som upplevts som otrygg blir upplyst och bjuder på aktivitetsytor och en mötesplats som saknats i området.

– Skanska köpte den gamla Sollentunamässan 2001. Den gamla mässbyggnaden revs och vi har hela tiden haft planer på exploatering av området. Men när detaljplanearbetet dragit ut på tiden har den stora ytan stått tom och vi har inte bidragit med något positivt tillskott Västra Tureberg, där vår mark mitt i Sollentuna varit dåligt utnyttjad, säger Peter Westin, projektutvecklare för kommersiella fastigheter.

Ett nytt arbetssätt

Han är glad över att Skanska nu får ge något tillbaka till bostadsområdet, i väntan på de värdehöjande permanenta byggnationen.

– Vi räknar med att aktivitetsytan, som upptar ungefär en tredjedel av hela området, ska vara i bruk under ett till ett och ett halvt år. Det känns jättebra att vi, som fastighetsägare, tar vårt ansvar och får bidra till civilsamhället. Det vi köpt in räknar vi sedan med att kunna återanvända på andra ställen där tillfällig platsanvändning kan bli aktuell, i väntan på exploatering. Vi kanske kan hitta ett arbetssätt som går att applicera på andra platser.

Välbesökt invigning

När aktivitetsytan invigdes fylldes området av barn och unga som ville testa de nya aktiviteterna. En befintlig betongplan har jämnats till och fungerar nu som basketplaner. Utomhussportgolvet, som omringas av en rink, kommer under vintern att spolas till en isbana och pumptracken bjuder på en bana som fungerar för såväl kickbike som cykel och skateboard.

Eva-Lena Nilsson, utvecklingsledare social hållbarhet, har fungerat som rådgivare under planeringsprocessen för den tillfälliga platsanvändningen.

– Tillfällig platsanvändning är en social lösning som fungerar bra i projekt där man vill göra ett område attraktivare genom att aktivera platser. Människor vill vistas där och det bidrar till en ökad trygghet, säger Eva-Lena Nilsson.

Under invigningen passade hon på att fånga in de unga besökarnas tankar om området, önskemål om framtida aktiviteter och den upplevda tryggheten.

– Alla barn som vi pratade med var superpositiva till den tillfälliga aktivitetsplatsen, den är ”fett najs!” Genom att prata med barnen och följa upp hur aktivitetsplatsen används framöver kommer vi få värdefull information om vad som uppskattas och vad som eventuellt kan finnas med i den permanenta platsens utformning längre fram.

Skanskas bidrag till BID

I egenskap av fastighetsägare, bjöds Skanska in till kommunens BID-arbete, där fastighetsägare och affärsidkare samarbetar för att öka tryggheten i kommunen. I det forumet presenterades idén med tillfällig platsanvändning av Sollentunamässan, som blev Skanskas självklara bidrag till samarbetet.

I samråd med kommunen och den temporära skolan i Fågelsångsparken har en önskelista tagits fram och utifrån den ställdes aktivitetsytan iordning, med hjälp av Samhalls personal som ingår i projektet med Färgskrapan. Dealen är att Skanska står för investeringarna och kommunen för underhållet.

Nya kvarter växer fram

Sollentunamässans område gränsar till såväl befintliga bostadsområden som till de två parkerna. När exploateringen är klar kommer ytorna att rymma allt ifrån hotell, restauranger och kontor till vårdboende och bostäder.

– Vi vill bidra till ökad attraktivitet i västra Tureberg och det nya bostadsområdet vid Sollentunamässan kommer att fungera som en länk mellan den östra och västra delen, säger Peter Westin.

Runt 650 bostäder, till största delen bostadsrätter, ska byggas och det finns redan en stor efterfrågan på de nya lägenheterna. Alla som anmält intresse för dem var inbjudna på invigningen av den tillfälliga aktivitetsytan och det var flera som passade på att besöka området.

– Vi är glada över att bidra med en mötesplats och ökad tryggheten i området. Vi hoppas förstås att vi också väcker nyfikenhet på den nya stadsdelen som sedan ska byggas här, säger Jenny Reuterswärd, projektutvecklare Nya Hem.

 

Senast uppdaterad: 2019-06-13

Rekommenderad läsning