c

Från Kongo till Edsbyn - om social inkludering på projekt Celsiusskolan

Skanska har som målsättning att bidra till en bättre integration genom att skapa enklare och snabbare vägar in i arbetslivet. Ett exempel på ett lyckat projekt är Celsiusskolan i Edsbyn där två nyanlända har fått anställning.

Seraphin Kayembe började på Skanska som praktikant och efter fyra månader fick han anställning i projektet.

Edsbyn ligger i Ovanåkers kommun i Hälsingland. Där är en renovering av Celsiusskolan i full gång. Skolan ska anpassas så att alla årskurser från förskoleklass till nian ska få en bättre och modernare lärmiljö. Bygget startade 2017 och har som målsättning att vara klar till sommaren 2020. Skolan är ursprungligen byggd i olika etapper mellan 1948 och 1952 och ombyggnationen är omfattande. Vissa byggnader kommer att bevaras och byggas om och andra rivas och ersättas av nya. Projektet genomsyras av både lokal närvaro och social integration.

- Vi har anlitat lokala entreprenörer så långt det varit möjligt och anställt yrkesarbetare som bor i kommunen, berättar Tommy Jensen, projektchef Skanska.

Arbetade som hantverkare i hemlandet

En annan målsättning i projektet, vilken Skanska delar med Ovanåkers kommun och arbetsförmedlingen, är social inkludering. Ett samarbete mellan de tre har möjliggjort för två nyanlända att få anställning i projektet. Seraphin Kayembe är en av den. Seraphin kom från Kongo för sex år sedan och i sitt hemland hade han arbetat som elektriker och hantverkare. Hans pappa var snickare så ända från barnsben har Serphin Kayembe jobbat med trä. En kunskap som han har tagit med sig till Sverige.

- Det är jätteroligt att arbeta på Skanska och få vara med och bygga om Celsiusskolan. Från början var mycket nytt och svårt men nu fungerar allt bra och flyter på, berättar Seraphin.

Seraphin Kayembe började på Skanska som praktikant och efter fyra månader fick ha anställning i projektet. Det är nu över ett år sedan och han hoppas på en fortsatt anställning inom Skanska när Celsiusskolan är klar.

- Jag trivs så bra. Arbetskamraterna är snälla mot mig och jag har fått vänner som jag träffar på fritiden, säger han.

Känsla av stolthet över arbetsgivaren

Mycket har varit nytt för Seraphin Kayembe. Inte minst språket och skillnaderna mellan olika arbetskulturer. En del i integreringsprojektet har varit att utbilda de nyanlända i svensk byggnadsterminologi och skapa en ökad förståelse för byggbranschen. En erfarenhet av det lyckade inkluderingsarbetet i Edsbyn är att det även fått positiva konsekvenser för alla andra på arbetsplatsen. En nyckelperson i projektet är produktionschef Olov Linck. Han menar att integrationsarbetet, förutom att öka förståelsen mellan människor, bidrar till en känsla av stolthet över arbetsgivaren.

- Dessutom har vi roligt tillsammans. Som teamfrämjande aktiviteter har vi spelat bowling och gått på bandy. Det känns positivt att kunna bidra med en länk in i samhället och motverka utanförskap, säger Olov Linck.

Förståelse och delaktighet

Den största utmaningen i själva byggprojektet har varit att förhålla sig till skolans verksamhet och ta hänsyn till olika aktiviteter, lov med mera. 200 elever går i skolan varje dag plus ytterligare 500 elever som kommer och äter lunch. En förutsättning för att lyckas är en kontinuerlig dialog med all skolpersonal.

- Förståelse och delaktighet har varit viktiga ledord genom hela byggprocessen på Celsiusskolan och det gäller alla oss i och kring projektet, säger Tommy Jensen.

Senast uppdaterad: 2019-11-19

Rekommenderad läsning