c

Från hårda tider till hopp

Att hitta ett jobb och lägga grunden till en karriär är en utmaning för vem som helst. Men om man är flykting i ett främmande land, i en främmande kultur, är det ännu svårare. Ziad, Firas och Hamdi står i begrepp att ta detta stora steg.

Hamdi Abugharbia (till höger), som deltar i Framtidspraktik, Skanskas traineeprogram för utlandsfödda ingenjörer, är på väg att bli anställd på Skanska. Med sig har han Skanskas affärsutvecklare Tobias Abrahamsson.

Skanskas traineeprogram Framtidspraktik har inneburit stora förändringar för dessa tre utlandsfödda ingenjörer som bott ett år i småländska Växjö. Under de tre månader som programmet Framtidspraktik pågick fick de, i likhet med alla andra deltagare, lära sig om byggande i Sverige och om Skanskas arbetssätt, vilket ger dem erfarenheter och kunskaper som de kommer att ha nytta av i framtiden.

En bit in i programmet hade Ziad, Firas och Hamdi visat framfötterna så mycket att Skanska Sverige gav dem en särskild möjlighet: ett erbjudande om anställning.

Genom detta och liknande program kan Skanska knyta till sig kompetenta medarbetare som ytterligare kan stärka våra team med de olika erfarenheter de för med sig. Det är också ett sätt att investera i områden där vi bedriver verksamhet genom att bidra till integrationsprocessen.

– För en flykting med svåra motgångar och fruktansvärda erfarenheter i bagaget urholkas livsviljan och tillförsikten. Men efter den här praktiken, och med möjligheten att arbeta för Skanska, känner jag mig fylld av självförtroende och det känns som om mitt liv har tagit en positiv vändning. Alla är så snälla och jag är glad att jag har fått möjlighet att lära mig så mycket, säger Hamdi och kämpar med tårarna.

Fokus på integration

Framtidspraktiken är ett initiativ från Skanska Sverige med målet att skapa ett forum för lokal social hållbarhet och integration.

– Vi lovade att starta ett arbetsmarknadsinitiativ med fokus på integration i en upphandling avseende Skärvet, ett nytt bostadsområde i Växjö. Sedan dess har vi utökat löftet till att omfatta hela Kronobergs län, vilket gör det möjligt för oss att bredda perspektivet. Hållbarhet handlar om att hantera resurser, och en av de viktigaste resurserna vi har är vår personal, säger Tobias Abrahamsson, affärsutvecklare på Skanska Sverige.

Han tillägger:

– Alla är så fast beslutna att göra det här till en framgång. Vi hittar de bästa kandidaterna till de rätta positionerna och vägleder dem in i våra projekt och vårt arbetssätt.

Ingenjörer med internationell bakgrund

Ziad, Firas och Hamdi är alla ingenjörer med många års yrkeserfarenhet från sina hemländer. I mars i år påbörjade de sina praktikplatser.

 

Firas Dawood, Ziad Jooma och Hamdi Abugharbia (från vänster till höger) är alla ingenjörer med många års yrkeserfarenhet från sina hemländer. Genom Skanska har de möjlighet att använda sina kunskaper i Sverige.

Hamdi Abugharbia är från Palestina och har bott i Sverige i åtta år. Det här är det första jobbet han har haft i Sverige där han har användning för sin utbildning.

– Skanska är ett företag som bryr sig om människor, säkerhet och till och med om de anställdas familjer. Jag älskar verkligen Skanska, säger Hamdi.

En stor förändring

För Hamdi är det en stor förändring från hans tidigare erfarenheter.

– Den största skillnaden är alla maskiner och all utrustning vi använder här. Det är så mycket effektivare att arbeta på det här sättet. Det är imponerande. Och alla är upplärda och välutbildade, vilket också ökar säkerheten och effektiviteten, säger Hamdi på Skärvet-projektet, hans första byggjobb i Sverige.

Använda sin kompetens

Firas Dawood är ingenjör från Irak som har bott i Sverige i två år, och som nu arbetar med väg- och anläggningsarbeten vid det nya bostadsprojektet BoKlok Långarör i Växjö. Det är hans första jobb i det nya hemlandet.

– Jag är ingenjör och arbetade med projektinfrastruktur i mitt hemland. Genom den här praktiken har jag nu fått möjlighet att använda mina kunskaper. Jag lär mig också hur man arbetar här i Sverige, och i synnerhet hur Skanska arbetar och resonerar. I dag har vi ägnat ett antal timmar åt säkerhetsträning. Det är viktigt, roligt och verkligen användbart. Jag tycker mycket om min nya arbetsplats här på Skanska, säger Firas.

Ziad Jooma, som har palestinsk och syrisk bakgrund, har fått sitt första arbete efter ett år i Sverige. Han bidrar nu med sina 11 års arbetslivserfarenhet som ingenjör genom en praktik på Skanska Teknik i Växjö.

Senast uppdaterad: 2016-07-04

Rekommenderad läsning