c

Första sjukhusdelen överlämnad – nu påbörjas en patientsäker flytt

Stockholms läns landsting och Karolinska Universitetssjukhuset har fått nyckeln till den första delen av Nya Karolinska Solna. Nu påbörjas ett intensivt arbete med att utrusta och flytta in i det nya sjukhuset. Nära 25 000 föremål ska hitta sin plats, medicinteknisk utrustning trimmas in och personal få utbildning i nya arbetssätt och ny teknik.

Nya Karolinska Solna är landstingets och Skanskas enskilt största projekt någonsin – ett högteknologiskt universitetssjukhus med målet att vara världens mest hållbara sjukhus. De första huskropparna är nu färdigställda på avtalad tid och i november välkomnas de första patienterna. 

Det är barnsjukvården inom Tema Barn och Kvinnosjukvård liksom Tema Hjärta och Kärl som först får flytta in. Men innan dess är det mycket som ska hända – och det arbetet påbörjas direkt. I fokus för hela processen står patientsäkerheten.Stockholms läns landsting har tagit emot en färdigställd toppmodern byggnad där högspecialiserad sjukvård kommer att bedrivas i nära samverkan med forskning och utbildning. Majoriteten av den fasta utrustningen på operationssalarna liksom byggnadsintegrerad konst är redan på plats. Men nu ska huset fyllas med allt från inventarier till ny kunskap. Internationella erfarenheter visar att hela processen att färdigutrusta och flytta ett sjukhus tar cirka ett halvår.

Alla får utbildning 

I mitten av augusti påbörjas en intensiv fas med utbildning av personalen som ska arbeta inne i den först färdigställda delen av det nya sjukhuset. Arbetssätten är nya och personalen behöver öva sig. Utbildningen handlar även om att personalen ska lära sig hitta i de nya lokalerna, veta hur den nya medicintekniska utrustningen fungerar liksom patientkallelsesystem och logistik. På Nya Karolinska Solna kommer en stor mängd utrustning att vara spårbar, det vill säga märkt med chip, så att det snabbt går att lokalisera föremål när de behövs. 

Kliniskt rent

Innan patienterna kan tas emot måste sjukhuset också städas. Och här handlar det om att uppnå en mycket hög renhet vilket bland annat innebär att städningen av vissa kritiska rum, som operationssalar, sker i flera omgångar. 

Dags för patientflytt

I slutet av november är det så dags att flytta över patienterna från dagens Karolinska Universitetssjukhus i Solna till den nya byggnaden. Sjukhuset har vana av säkra patienttransporter och erfarenheten visar att det är bäst att flytta patienterna under en helg, då den vanliga aktiviteten på sjukhuset är lägre. Patienterna inom tema hjärta-kärl flyttas söndagen den 20:e november, och barnpatienterna helgen därpå, den 27:e november. Därmed är den första fasen av det nya sjukhuset i drift. Återstående byggfaserNästa fas som färdigställs är parkeringsgaraget under torget framför sjukhuset, i juli 2016. Därpå kommer forskningsbyggnaden, som färdigställs under 2017. Senare samma år den resterande delen av huvudbyggnaden. Under 2018 lämnas nyckeln över till den fristående behandlingsbyggnaden, som bland annat rymmer vårdplatser och strålbehandling. 

Om Nya Karolinska Solna:

Nya Karolinska Solna är ett av Europas största byggprojekt. Sjukhuset siktar på att bli världens mest miljövänliga sjukhus, och har uppnått certifieringen Miljöbyggnad Guld och kommer även certifieras enligt LEED Gold. Sjukhuset bedöms ha en mycket lång livslängd och är byggt med hög kvalitet i materialen. Det är också konstruerat för att kunna vara flexibelt, i takt med att sjukvården utvecklas kan huset förändras och ny utrustning lyftas in i huset genom panoramafönster i korridorernas ände.

Sjukhuset är byggt enligt en tematisk uppdelning av vården där patientens behov är i centrum och de teman som först flyttar in är Tema Barn och Kvinnosjukvård och Tema Hjärta och Kärl. Dessa stöds av funktionsområden som bland annat innefattar intensivvård, operation, akutvård liksom röntgen och hälsoprofessioner som fysioterapeuter, dietister och kuratorer. 

Coor Service Management ska ansvara för fastighetsdriften vilket innebär allt från teknisk drift till reception, vaktmästeri, städning och hantering av tvätt. Nya Karolinska Solna är en del i en av de största satsningarna någonsin på sjukvård i Stockholm – det som kallas Framtidens hälso- och sjukvård. Utöver Nya Karolinska Solna satsas nästan dubbelt så mycket på att bygga nya akutkliniker, nya vårdavdelningar liksom på upprustningar vid de övriga akutsjukhusen. Även de mindre sjukhusen i länet moderniseras.

Senast uppdaterad: 2016-06-02

Rekommenderad läsning