c

Första patienterna har flyttat in i nya sjukhusbyggnaden i Solna

Nya Karolinska Solna-projektet i Stockholm, som är byggt för Karolinska Universitetssjukhuset, tog under söndagen 20 november emot de första patienterna i en del av det nybyggda sjukhuset. Den 27 november sker nästa inflyttning och omfattar delar av barnsjukvården, inklusive barnakutmottagningen.

Från Skanskas sida har många personer varit involverade i projektet och för att få en inblick i arbetet och hur de ser på projektet intervjuade vi några av projektets medarbetare.

Panos Karakinaris, arbetsledare, Nya Karolinska Solna-projektet

Vad har du för roll i projektet?

Jag ansvarar för installationer av belysning, uppvärmning och el som krävs för att bygga sjukhuset. Jag ansvarar även för logistik och ser till att material och produkter hamnar där de ska på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Det innebär mycket ansvar att hålla reda på allt arbete som pågår. Det är viktigt att allt flyter smidigt.

Vad är du mest stolt över?

Jag är stolt över att vi gör något för de människor som behöver det här sjukhuset. Jag är också stolt över att arbeta med alla mina kollegor. Människor gör skillnad på olika sätt. Det här är mitt sätt att göra skillnad.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är att jag lär mig mycket om produktion och att jag haft turen att träffa många olika människor. Jag lär mig från de människor jag möter, så jag fortsätter att utvecklas.

Hur hoppas du att samhället ska se på projektet?

Jag hoppas man ser det som en byggnad som hjälper läkare och sjuksköterskor att utföra sina jobb bättre och lättare. Det kommer också att bli bättre för patienterna: vi kanske själva kommer att behöva det här sjukhuset i framtiden, man vet aldrig.

Johanna Skoog, miljöchef, Nya Karolinska Solna-projektet

Vad har du för roll i projektet?

I kontrakt för Nya Karolinska Solna står det att projektet ska vara certifierat enligt LEED Gold och Miljöbyggnad, nivå guld samt uppfylla många ytterligare miljökrav. Min roll är att se till att vi lyckas uppnå certifieringarna genom att ha korrekt information och dokumentation. Alla material som används i sjukhuset måste också vara godkända i Byggvarubedömningen, en databas över byggmaterial.

Vad är du mest stolt över?

Jag är verkligen stolt över miljöteamet och allt det hårda arbete som de har lagt ned i projektet under åren. Jag är också stolt över den höga standarden på hållbarhet i projektet. Att kunna genomföra ett så här stort projekt miljöanpassat sätter verkligen ribban för vad Skanska kan göra. Det visar att vi är ett företag som kan bygga ännu mer miljöanpassat än idag. Det här sjukhuset bör sätta en ny standard för miljöanpassade vårdlokaler.

Hur hoppas du att samhället ska se på projektet?

Alla material har valts ut med tanke på hur miljövänliga de är och att de ska ha en minimal påverkan på människors hälsa. Certifieringssystemen har bidragit till att sjukhusets patienter och personal har bra inomhusklimat, dagsljus och bra ventilation. Sjukhuset har faktiskt förändrat marknaden, det är när man börjar ställa frågor som saker börjar hända.

Ulf Persson, designchef

Vad har du för roll i projektet?

Jag har haft huvudansvar för projektering vilket är de ritningar som görs för att man ska kunna bygga det man tänkt.

Vad skiljer det här projektet från andra projekt?

Att det är ett gigantiskt stort och internationellt projekt. Dessutom har vi haft ett nära samarbete med sjukhuset för att förstå deras behov.

Vad är du mest stolt över?

Att vara en kugge i ett stort gäng som fått leverera detta fantastiska sjukhus.

Vad är dina lärdomar från projektet?

Massor! Att få jobba med alla fantastiska människor och att i och med vårt nära samarbete med kunden få möta sjukhusvärlden på ett annat sätt än som patient.

Vad hoppas du att samhället kommer att tycka om sjukhuset?

Jag hoppas och tror att de kommer att tycka att det är en väldigt fin miljö man bjuds in till när man kommer som patient, att man kommer slås av hur ljust och modernt det är.

Shannah Calamar, projektingenjör, Nya Karolinska Solna-projektet

Vad har du för roll i projektet?

Jag ansvararför ett tjugotal olika kontrakt som hanterar inredning, som skåp, kakel och trädetaljer. Jag är också delaktig i Skanskas arbete med att utveckla mångfald och inkludering i projektet.

Hur stor mångfald är det i Nya Karolinska Solna-projektet?

Över 30 nationaliteter har varit representerade i arbetsstyrkan, som under en period bestod av 2 000 personer. Mångfalden har varit en av våra största utmaningar, för att hantera den på bästa sätt publiceras all projektinformation på både svenska och engelska. Vi har även möten och tar fram material på olika språk när det behövs.

Hur har ni arbetet med att förbättra mångfalden?

Det har hållits månadsvisa möten för att diskutera olika mångfaldsaspekter och hur mångfalden kan utnyttjas på ett positivt sätt inom projektet. Ämnen har varit exempelvis samarbete med människor från olika kulturer, kön och bakgrunder samt hur man kringgår stereotypa föreställningar och ser människor för vad de verkligen är. När man arbetar med så många personer med olika bakgrund förändrar det ens synsätt, att man inser att det finns fler än ett sätt att göra saker på.

Hur har det varit att se projektet utvecklas?

Jag har varit med i projektet i nästan sex år och när jag började gick den mesta verksamheten gick ut på att spränga berg. Att se det hela gå från bergsprängning tre gånger om dagen till att sjukhuset tar emot sina första patienter har varit en fantastisk resa. Jag hoppas att samhället uppskattar det nya sjukhuset och drar nytta av det.

Senast uppdaterad: 2016-11-25

Rekommenderad läsning