c

Färdplanen för en klimatneutral byggsektor snart klar

Är du beslutsfattare inom byggsektorn med ansvar för affärer och strategisk omvärldsbevakning? Då bör du delta i formandet av slutversionen av färdplanen för en klimatneutral byggsektor.

Byggsektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan

Intresset har varit stort för att vara med i arbetet med färdplanen för en klimatneutral byggsektor. Det är regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige som uppmanat branscher att ta fram färdplaner. Färdplanerna kommer att presenteras för statsministern i april, tillsammans med närmare tio färdplaner för sektorer som stål, flyg och dagligvaruhandeln. Färdplanen för byggsektorn har fått bidrag från Svenska byggbranschens utvecklingsfond och projektleds av Skanska.

- Vi har mycket att bevisa och bidra med, för att Sverige ska klara sitt klimatmål till 2045, säger Johan Gerklev, hållbarhetschef på Skanska Sverige. Vi uppfattar en tydlig förändring, klimat är en allt mer affärsstrategisk fråga. Marknaden kommer att ställas om och förutsättningarna ändras. De flesta företag som deltagit i arbetet anger att de ser att klimatomställningen av samhället kommer att påverka deras affärer redan inom fem år.

Gemensam färdplan inom bygg- och anläggning

Genom att samla värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn kring en gemensam färdplan tydliggörs hur sektorns olika aktörer och beslutsfattare kan möjliggöra en omställning till ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt Sverige. Färdplanen kommer att landa i ett antal uppmaningar till politiken och aktörer i värdekedjan. Vi är överens om att både byggskedet och driftskedet behöver vara klimatneutralt till 2045, för att bidra till Sveriges klimatmål. Nu behöver vi skapa förutsättningar på marknaden för att klimatsmarta lösningar ska värderas och innovativa lösningar uppmuntras.

- Vi har genomfört workshops och rundabordsamtal och en referensgrupp som har arbetat med färdplanens innehåll. Många aktörer i byggsektorn ser nu att samhällets behov av en klimatomställning också innebär nya förutsättningar för att driva affärer. Vi behöver alla bli mer resurseffektiva, hitta nya affärsmodeller och framförallt samverka över hela värdekedjan, säger Johan Gerklev.

Uppmaning till aktörerna att påverka färdplanen

Den 6 mars presenteras förslaget till färdplan på ett dialogseminarium på Skanskas huvudkontor i Stockholm. Styrgruppen med Skanska, NCC, Swerock, BI, WSP och Mistra Carbon Exit kommer att presentera förslaget till färdplan och de uppmaningar vi ska samlas kring. Drygt hundra är anmälda till seminariet idag så om man vill delta är det hög tid att anmäla sig.

- Jag vill verkligen uppmana dig som vill vara med och påverka färdplanens innehåll och uppmaningarna till politiken och aktörerna i värdekedjan – anmäl dig till de sista platserna den 6 mars, säger Johan Gerklev.

Alla aktörer i byggsektorns uppmanas att ställa sig bakom färdplanen för att visa att företag och organisationer i byggsektorn kan bidra till Sveriges mål om netto nollutsläpp av växthusgaser 2045.

- Det känns väldigt givande att driva detta förändringsarbete. Vi har satt igång en process med fokus på samverkan kring en gemensam målbild. När vi överlämnar färdplanen startar det riktiga arbetet: Att gå från ord till handling, säger Johan Gerklev.

Senast uppdaterad: 2018-02-26

Rekommenderad läsning