c

Ett gigantiskt bropussel

Som ett stort 35-bitarspussel, så kan man beskriva bygget av Mogetorpsbron, norr om Örebro. Den prebabricerade bron kortade ner tiden för montering och färdigställande avsevärt.

Det har varit bråda dagar vid Mogetorp, norr om Örebro. Här har nämligen en helt ny bro vuxit fram på bara två dagar. Bron är en del av Skanskas uppdrag att bygga om riksväg 50.

– Vi bygger om vägsträckan mellan Axbergshammar och Lilla Mon som ska bli en mötesfri väg med mitträcke, berättar projektchef Nijaz Mehmedovic.

Trafikplats med en bro

En del av projektet är en trafikplats med en bro som byggs vid Mogetorp. Riksväg 50 kommer gå över bron och den nya vägen 832 kommer passera under.

– Mogetorpsbron är en prefabricerad betongbro som består av 33 element vilka väger upp till 25 ton. Elementen är tillverkade av vår leverantör i Danmark.

I mitten av juli påbörjades bromonteringen. Omkring 30 lastbilar kom körande från Danmark med broelementen. I Mogetorp stod en mobilkran redo att lyfta dem på plats.

– Allt var väldigt detaljplanerat. Mobilkranen lyfte elementen dit de skulle med hjälp av mättekniker. Allt är millimeterprecision. Sen fogade och gjöt vi ihop elementen. Allt löpte på helt enligt plan, berättar Nijaz Mehmedovic.

Två dagar att montera bron

Totalt tog det två dagar innan alla 33 delar var på plats. Nu genomförs kompletterande arbetet så som isolering och montering av räcken sedan är bron färdig att användas.

– Med förberedelser, montage och kompletterande arbeten tar det omkring tre veckor innan bron är helt färdigställd. Jämför det med en traditionell bro som gjuts på plats, då skulle arbetat tagit tre till fyra månader.

Inte dyrare än en traditionell bro

Kostnadsmässigt är en prefabricerad bro heller inte dyrare än en traditionell bro.

– Nej, det var ingen större ekonomisk skillnad i just detta fall. I vårt fall handlade det framförallt om att minimera störningarna för trafikanterna då riksvägen är hårt trafikerad, säger Nijaz Mehmedovic.

Han menar att lösningen kan bidra till kortare trafikomläggningar och mindre trafikstörningar för framtida projekt.

– Vägnätet blir mindre känsligt för ombyggnationer och trafikanterna påverkas minimalt.
Mogetorpsbron, som är elva meter lång och cirka femton meter bred, planeras att tas i drift i slutet av augusti. Resterande ombyggnation av riksväg 50 kommer vara färdigställt i slutet av oktober.

Broelement som lyfts på plats med en mobilkran.
1 av 5
Mogetorpsbron består av 33 element.
2 av 5
En mobilkran lyfter broelelement på plats.
3 av 5
En mobilkran mot blå himmel.
4 av 5
Mogetorpsbron monteras.
5 av 5
Senast uppdaterad: 2018-07-25

Rekommenderad läsning