c

En chans att ta sig ut i arbetslivet

Misas verksamhet bygger på idén att alla ska kunna delta i arbetslivet, oavsett förutsättningar. På Skanskas projekt i Slussen praktiserar två deltagare som både får arbetslivserfarenhet och kollegor att umgås med.

Tyra Woods från Misa och Love Agnsäter, praktikant på projekt Slussen i Stockholm.

Love Agnsäter tycker att det är svårt med sociala kontakter, men under praktiken på Skanska Sverige har den sidan utvecklats hos honom. Love är en av två personer som via Misa deltar i ett projekt på Skanska. Tyra Woods är arbetskonsulent på Misa och hon lyfter vikten av att ha ett arbete.

– Vi vet hur viktigt det är i ens liv att ha ett jobb, förutom en intäkt så skapar det ett sammanhang som man blir en del av. På jobbet kan man prata om allt från samhällsfrågor till det senaste avsnittet av Game of Thrones, och det bryter isoleringen.

Stöd i arbetslivet

Grundidén för Misa är att ge stöd till människor så att de kan ta sig in i arbetslivet. Det handlar om dem som har diagnoser som Aspergers eller adhd, de med inlärningssvårigheter eller som har blivit utbrända. Man har också haft deltagare med smärtproblematik, andra psykiska funktionsnedsättningar samt psykosociala problem.

Misa grundades av Lennart Jönsson 1994 och har idag cirka 240 medarbetare i Stockholm, Uppsala, Västerås och Lund. De samarbetar med Arbetsförmedlingen, kommuner, skolvärlden och KTH

– För att kunna möta individen på bästa sätt har vi medarbetare olika kompetensområden. Och vår uppgift är att skapa förutsättningar så att deltagaren kan göra det hen är bra på. Vid ett första möte tar vi reda på personens behov och kartlägger styrkor. Sedan intervjutränar vi och ger tips om hur man skriver ett CV, till exempel. Efter det börjar vi undersöka om det finns en matchande arbetsplats.

Win-win för deltagare och arbetsgivare

På Misa tar sig tid att bygga en relation med deltagaren, därmed vet man vilka resurser personen har samt vilka behov som behöver uppfyllas på arbetsplatsen. Det kan handla om hjälpmedel som bra belysning eller brusreducering. Och om sättet man kommunicerar. En person som tycker att det är svårt med den sociala biten kan behöva kommunicera via dator, till exempel. Det handlar helt enkelt om att se personen. En del vill ha ett jobb, men det första steget kan vara att praktisera på en arbetsplats. Och efter ett tag kommer man in i rutinerna och får nya uppgifter. Det varierar mycket, men alla som kommer till oss har en önskan om att komma ut i arbetslivet.

– Den deltagande personen får hjälp att ta sig ut i arbetslivet och det skapar välbefinnande och modet att komma vidare. Företaget får i sin tur arbetsuppgifter utförda av en person som berikar arbetsgruppen, genom att kanske tänka på ett annorlunda sätt, säger Tyra.

Love praktiserar på Slussen

Love har sedan juni i år varit på Skanskas projekt i Slussen och har fått ta tag i det mesta. Hans praktikperiod började med att handledarna Fredrik, Håkan och Kristina gick igenom arbetsuppgifterna, och de har sedan dess funnits till hands som stöd för Love.

– Fredrik Andersson, som arbetar på Skanska Rental, är en av mina handledare och mina uppgifter är de som tidigare legat på hans bord, berättar Love. Det är en stor bredd på det jag fått göra, jag började med att måla Skanskas logga på ett betongfundament, sedan har jag fått sköta inventeringen av maskiner och handverktyg, allt som beställs ska inventeras och märkas. Jag fick redan från början veta vad som gällde. Fredrik verkar ha tänkt på att bygga upp tydliga och små områden, så att det inte blir för många uppgifter på en gång. Och jag kan ringa honom när som helst.

– Jag tycker bra om att vara här, fortsätter Love. Jag har inte varit på ett så här stort företag förut. Det kanske är unikt för Skanska att det ändå känns som ett litet företag. Jag har mina kontaktpersoner och det känns väldigt… familjärt faktiskt.

På frågan om vad som är roligast, svarar Love:

– Roligast för mig är att det är en ny bransch, så jag lär mig mycket. Och det är en häftig arbetsplats med stora maskiner – och jag skulle vilja säga att den här gruppen som arbetar vid Slussen är rätt unik.

Tyras tips – att tänka på som deltagande företag

  1. Var beredd på att det tar tid, att komma igång kräver ett flertal möten.
  2. Ha en handledare som tar hand om deltagaren under praktikperioden.
  3. Gå tydligt igenom vilka förutsättningar som finns. Ha en skriftlig introduktion och se till att alla arbetsverktyg finns på plats, det kan Misa även hjälpa till med.
  4. Var inte rädd för att göra fel, det finns ingen mall.

Läs mer om Misas arbete på www.misa.se

Senast uppdaterad: 2017-10-25

Rekommenderad läsning