c

Electric site – ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan Skanska och Volvo CE

Electric site är ett utvecklingsprojekt som syftar till att förändra bergmaterialindustrin, minska verksamhetens koldioxidutsläpp med 95% samt minska produktionskostnaderna med upp till 25%.

Electric site är ett utvecklingsprojekt som syftar till att förändra bergmaterialindustrin, minska verksamhetens koldioxidutsläpp samt minska produktionskostnaderna med batteridrivna, självgående lastfordon.
1 av 2 Ett batteridrivet, självgående lastfordon ingår i det produktionssystem som utarbetas av Volvo CE tillsammans med Skanska, Energimyndigheten samt universiteten i Linköping och Mälardalen. Från vänster: Joakim Käpynen, Skanska och Owe Müller, Volvo CE.
Electric site, klimatneutrala bergtäkter. Invigning av samarbetet mellan Skanska och Volvo CE. Melker Jernström, VD Volvo CE, Martin Lundstedt, VD Volvo, Mikael Damberg, närings- och innovationsminister och Anders Danielsson, VD Skanska.
2 av 2 Invigning av Electric site. Från vänster: Martin Lundstedt, VD Volvo, Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Anders Danielsson, VD Skanska och Melker Jernberg, VD Volvo CE.

Ett batteridrivet, självgående lastfordon - en ny prototyp som kallas HX2 - ingår i det produktionssystem som nu utarbetas av Volvo CE tillsammans med Skanska, Energimyndigheten samt universiteten i Linköping och Mälardalen.

Mindre miljöpåverkan och bättre säkerhet

Projektet syftar till mer energisnål och effektiv berghantering. Det omfattar utveckling av nya maskiner och förändrade arbetssätt, samt styrsystem för täkters verksamhet. Förutom det autonoma lastfordonet ovan ingår även en batteridriven hjullastare (hybrid) och en elektrisk grävmaskin (nätdriven).

Med det nya systemet ser vi fram emot mindre dieselavgaser och därmed koldioxidutsläpp, högre säkerhet på arbetsplatsen samt mindre buller från de eldrivna fordonen. Kostnaden per producerat ton kommer också att minska.

Volvo CE och Skanska i samarbete

Volvo CE koordinerar projektet och ansvarar för att utveckla maskiner och systemlösningar. Totalt 203 miljoner kronor är investerade i projektet. Skanska förser projektet med logistiklösningar och kunskap om produktionsvillkoren i täkter. Energimyndigheten bidrar med ca 60 miljoner kronor i finansiering. I utvecklingsprojektet deltar även Linköpings universitet och Mälardalens universitet vilka bidrar med forskarkompetens samt att det ingår tre doktorandstudenter.

Utvecklingsprojektet startade i oktober 2015 och den pågående fasen avslutas i slutet av 2018. Från 29 augusti 2018 kommer systemet att testas live under tio veckor på Skanskas täkt Vikan i Göteborg. Sedan kommer en utvärdering av projektets kommersiella möjligheter att göras.

Samarbetet mellan Skanska, leverantörer som Volvo CE, myndigheter samt forskarvärlden är inte vanligt inom Skanska. Samarbetet bottnar i att Volvo och Skanska har liknande värderingar och syn på långsiktig hållbarhet. Som ledande företag i våra branscher har vi också ett ansvar för att driva den hållbara utvecklingen framåt. Projektet förväntas även leda till en högre operationell effektivitet i våra anläggningar.

För mer informaton och filmer hittar du på www.volvoce.com.

Senast uppdaterad: 2018-08-30

Rekommenderad läsning