c

Eldsjälar, lagarbete och konsten att säga hej

Sthlm New är ett av alla projekt där medarbetarna jobbar dedikerat för att integrera hälsa och säkerhet, relationer och kommunikation i sitt dagliga arbete. Något som ingår i Skanskas kulturförändringsarbete IFE (Individ, Förebild, Engagemang). En av eldsjälarna heter Rikard Andersson.

Rikard Andersson, säkerhetskoordinator på Sthlm New och stationsuppgång Mårtensdal.
1 av 2 Rikard Andersson, säkerhetskoordinator på Sthlm New och stationsuppgång Mårtensdal.
Morgongympa är en del av arbetet i att få en hälsosam och skadefri arbetsplats. Tanken att man ska bli mjuk och rörlig i kroppen innan man går ut i produktion.
2 av 2 Morgongympa är en del av arbetet i att få en hälsosam och skadefri arbetsplats. Tanken att man ska bli mjuk och rörlig i kroppen innan man går ut i produktion.

Hur jobbar ni för att få en hälsosam och skadefri arbetsplats?

– Som man ska göra, höll jag på att säga, säger Rikard, som är säkerhetskoordinator på Sthlm New och stationsuppgång Mårtensdal. Om vi tänker bara på hur vi ska göra för att må bra och trivas på jobbet så är det inte så svårt.

IFE introducerades i Skanska Sverige 2015 och tog avstamp i byggprojekten 2016. Det handlar i grunden om beteendebaserad säkerhet – att vi genom vårt sätt att vara mot varandra kan förändra vår omgivning och företagets kultur.

– Nu har IFE hunnit bli integrerat på ett naturligt sätt i vårt dagliga arbete, säger Gustav Edstrand, IFE-ledare, Skanska Sverige. Den största förändringen är att vi har fått ett gemensamt språk och gemensamma referensramar inom hela Skanska, men vi har också ett nytt sätt att bemöta varandra, ett annat sätt att uttrycka oss, ett annat klimat. Det är Skanskas värderingar som integreras i våra dagliga processer och genomsyrar hela vårt arbete.

Varje månad håller Sthlm New en IFE-workshop för alla nya medarbetare i projektet. Där får de träffa nya ansikten och skapa kontakter.

– Beställaren Skanska Fastigheter är med varje gång och presenterar projektet likaså en av våra produktionschefer som berättar varför det är så viktigt med en skadefri och hälsosam arbetsplats, säger Rikard. Sen är det jag som startar upp, håller igång och avslutar. Och feedbacken från deltagarna är glädjande!

Morgongympa varje dag

– Vi värmer upp och stretchar. Tanken att man ska bli mer mjuk och rörlig i kroppen innan man går ut i produktion, säger Rikard. Efter gympan blir det morgonmöte, där vi går igenom vad som händer under dagen och vilka som är de största riskerna just idag.

– Jag är ju själv yrkesarbetare i grund och botten så jag förstår vad de kan ha för problem och hur det ser ut för dem ute på arbetsområdet, fortsätter han. Morgonmötet är inte bara en säkerhetsinformation, utan vi bryr oss verkligen om varandra. På Sthlm New är det ingen som går förbi en säkerhetsrisk.

– Jag tror att det går att koppla till den sociala biten, säger Rikard. Vi ser till att umgås allihop, vi som är anställda av Skanska, underentreprenörer och vår utländska arbetskraft, alla är inbjudna till fika och korvgrillning. Det sociala umgänget är också ett sätt att må bra på jobbet. Det kan handla om något så enkelt som hur man möts.

Beteendebaserad säkerhet

– Ja, det är mycket hejande på morgonen, och det är jag rätt duktig på själv, säger Rikard. Jag hinner prata med många av mina kollegor under en arbetsdag. Det är lite min roll också, jag finns där så att de ska kunna snacka med mig. De informella samtalen är en del av kärnan inom IFE, som i grunden handlar om beteenden, om hur vi är mot varandra. Och här är vi tillbaka i beteendebaserad säkerhet.

– Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att varje enskild medarbetare bidrar till att skapa Skanskas kultur bara genom hur man är mot varandra – och alla medarbetarnas beteenden sammantaget utgör företagets kultur, förklarar Gustav.

– Kulturen har förändrats i Skanska sedan IFE introducerades, fortsätter han. Det finns även andra delar som också påverkar kulturen, till exempel mångfalds- och inkluderingsarbetet, ledarskapet och kommunikationen. Vi jobbar på flera olika nivåer och från olika perspektiv, och det är spännande att se hur det för hela organisationen framåt.

Det handlar om lagarbete

Det är eldsjälar som Rikard som får medarbetarna jobbar dedikerat för att integrera hälsa, säkerhet och goda relationer att frodas i organisationen.

– Jag skulle inte säga att jag är någon eldsjäl, invänder Rikard. På vårt projekt är det arbetsledningen som är de verkliga eldsjälarna. De lägger ribban högt och ger aldrig upp, utan nöter på hela tiden – och det gör de väldigt bra.

– Det är alltid bra med ett nära och agilt ledarskap som medvetet förstärker goda beteenden, säger Gustav. Det innebär förstås att man själv som ledare är tydlig med sina förväntningar och vilka spelregler som gäller, och att man är duktig på att ge återkoppling.

– Det är viktigt att poängtera att det handlar om lagarbete och det har vi lyckats med på Sthlm New, säger Rikard. Här finns många duktiga människor som pratar med varandra och får till den här goda miljön som vi har.

– Det här är inget som kommer av sig självt utan det kräver stort engagemang att bygga, konstaterar Gustav. Allt bottnar i våra värderingar. Det är värderingarna som påverkar våra personliga beteenden, och förhoppningsvis går företagets värderingar och de enskilda medarbetarnas värderingar hand i hand.

Senast uppdaterad: 2019-05-14

Rekommenderad läsning