c

Drönare tar arbetet till nya höjder

Nu lyfter Skanska med framtidens teknik. Med hjälp av drönare kan bland annat besiktningsarbetet göras både säkrare och mer kostnadseffektivt.

Drönare används i alla skeden av ett byggprojekt, exempelvis vid svårtillgängliga besiktningar på hög höjd.
1 av 3 Drönare används i alla skeden av ett byggprojekt, exempelvis vid svårtillgängliga besiktningar på hög höjd.
Att fotografera eller filma från ovan med drönare sparar tid och bidrar till en säkrare arbetsmiljö.
2 av 3 Att fotografera eller filma från ovan med drönare sparar tid och bidrar till en säkrare arbetsmiljö.
För att garantera kvaliteten på arbetet använder Skanska bara utbildade drönarpiloter. I dagsläget finns sju piloter som flyger på uppdrag över hela landet.
3 av 3 För att garantera kvaliteten på arbetet använder Skanska bara utbildade drönarpiloter. I dagsläget finns sju piloter som flyger på uppdrag över hela landet.

Ytterligare steg i digitaliseringen

Skanska har tagit ytterligare steg i digitaliseringen av byggbranschen. Med modern teknik kan säkerheten höjas och pengar sparas, och därför blir drönare en allt vanligare syn på byggarbetsplatsen. De används idag i alla skeden av ett byggprojekt: från försäljning och prospektering till besiktning.

Säkrare arbetsmiljö

Att fotografera eller filma från ovan sparar tid och bidrar till en säkrare arbetsmiljö. Därför använder Skanska drönare för att undvika risker på höga höjder, exempelvis vid besiktningar. I stället för att med hjälp av skylifts och klättrare besiktiga svårtillgängliga områden görs arbetet med hjälp av en drönare, en förarlös multicopter som styrs av en pilot på marken. Drönaren styrs med joystick från en kontroll som kan kopplas till en vanlig telefon.

– Nyligen gjorde vi en flygning för att inspektera brunnar i en fastighet. Med hjälp av drönarens bilder identifierades skadade brunnslock och vi såg att brunnen på ett våningsplan var igensatt och behövde rensas. Vi behövde bara skicka medarbetare till de platser där problem fanns, och efter arbetet kunde vi med en ny drönarflygning verifiera att allt var okej och dokumentera informationen som en del av ett digitalt underlag, säger Ingvar Möller, it-partner på Skanska.

Utbildade drönarpiloter

Efter en drönarflygning levereras bilder eller filmer i ett standardformat till beställaren. Det kan vara stillbilder på enskilda detaljer eller en film över ett helt område. Eftersom den kamera som används har 4K-upplösning är noggrannheten hög och ger extrema detaljbilder, ner till minsta spricka i fasaden.

– Att arbeta med drönare sparar miljö, tid och pengar, säger Ingvar Möller. Säkerhet är alltid nummer ett för Skanska och min vision för drönaranvändning har alltid varit att säkerhet kommer först, därefter kvalitet. Den tredje faktorn är ekonomi.

För att garantera kvaliteten på arbetet använder Skanska bara utbildade drönarpiloter. I dagsläget finns sju piloter som flyger på uppdrag över hela landet.

– Våra piloter har genomgått både praktiska och teoretiska utbildningar, alla flygningar dokumenteras i loggböcker och vi följer EU:s flygregler, säger Ingvar Möller.

Bara början

Ingvar Möller är övertygad om att byggbranschen bara sett början av drönaranvändningen.

– I framtiden kommer människor inte att behövas för att till exempel besiktiga en raserad tunnel. Vi skickar istället in en drönare så slipper vi gaser och rasrisk. Drönare kan också komma till användning vid transport av lättare byggmaterial eller för leverans av säkerhetsutrustning till arbetande personal, säger Ingvar Möller.

– Det som är häftigt är att allt detta dessutom kan automatiseras, och jag tror definitivt på autonoma drönare på framtida byggen inom Skanska. Det är bara fantasin som sätter gränser för hur tekniken kan användas!

 

Senast uppdaterad: 2019-09-27

Rekommenderad läsning