c

Digiveckan ger fart till utvecklingen

Byggsektorns främsta inom digitalisering höll i mikrofonen när Digitaliseringsveckan arrangerades på initiativ av Skanskas Lotta Wibeck. Målet – att minska de digitala klyftorna i branschen.

Att små och medelstora företag i byggbranschen har kommit olika långt när det gäller digitalisering bromsar utvecklingen i hela branschen menar Lotta Wibeck.

Att små och medelstora företag i byggbranschen har kommit olika långt när det gäller digitalisering bromsar utvecklingen i hela branschen. Det menar Lotta Wibeck, Digitalization Program Lead på Skanska. Men lösningen är inte att peka finger.

– Om vi menar allvar med att få fart på digitaliseringen i byggbranschen måste de som kommit längst dela med sig av kunskaper och erfarenheter till de som inte har kommit lika långt. Vi kan inte begära att små företag, ibland med bara några få anställda, ska greja det här på egen hand, säger hon.

Vill minska klyftorna

Lotta Wibeck har länge arbetat för att öka digitaliseringen inom byggbranschen och var initiativtagare till Digitaliseringsveckan, en onlinebaserad utbildningsvecka med syfte att minska skillnaderna i branschen. Veckan arrangerade av branschorganisationen Byggföretagen och alla pass kan ses även i efterhand på deras webbplats.

– Det har varit otroligt inspirerande att jobba med Digitaliseringsveckan. Jag märkte att det här är en viktig fråga för många, både när jag raggat föredragshållare och när jag såg engagemanget de som ställde upp visade under passen. Jag tror att alla vi som bidrog under veckan är väldigt nöjd med resultatet, säger Lotta Wibeck.

Löser praktiska problem

Sammanlagt blev det 33 intensiva lektioner och inspirationspass om alla tänkbara aspekter av digitalisering där föreläsare från bygg- och techföretag ställde upp gratis. En av dem, Jimmy Hemmingsson, Digital Ledare Produktion på, Skanska Hus i Göteborg nickar instämmande till Lotta Wibeck. Han brottas dagligen med många av de praktiska problem som uppstår ute på Skanskas byggarbetsplatser.

– Jag har jobbat med flera helt digitala projekt. Det betyder bland annat att vi inte har några ritningar eller någon annan dokumentation på papper. Alla Skanskaanställda i projekten har en iPad. Men underleverantörer kommer fortfarande med utskrifter i pärmar. När jag säger till dem att kolla ritningen på mobilen i stället fungerar inte det för dem, för de kontrollerade inte prestandakraven för CAD när de köpte in sina mobiler. Det är en enkel detalj, men den sätter käppar i hjulet för att vi ska kunna utnyttja vinsterna med digitalisering, säger han.

Bidra tillsammans

Bland ämnena som avhandlades under veckan fanns allt från inspirationspass om planeringsverktyg som kan minska svinn till mer handfasta lektioner i exempelvis ServicePoint. Ledarskapets roll i utvecklingen belystes i flera pass.

– Jag tror inte att det var någon slump att vi fick i gång så många inspirerande samtal som vi gjorde. Vi hade jobbat mycket med vem som skulle sitta med vem i alla passen. Vi tuttade ihop konkurrenter med varandra, som till exempel Jimmy Hemmingsson från oss på Skanska med Caroline Weidby som har motsvarande roll på NCC. De är experter inom samma område, nu kunde de bidra med kunskap tillsammans.

Ny digiapp

I samband med veckan lanserades också appen Digiveckan, som finns att ladda ner på AppStore och Google Play.

– I appen kan du fram till årsskiftet bland annat kan ställa frågor till de experter från tech- och byggbolag som deltog i Digiveckan. Vi hoppas att den ska bli en levande mötesplats där den som har frågor och funderingar kan möta de som kommit längre och har råd och tips att ge, säger Lotta Wibeck.

Se hela veckan

Digitaliseringsveckan, även kallad ”DigiVeckan”, innehöll en mängd inspirationspass à 45 minuter som sändes live via branschorganisationen Byggföretagarnas hemsida. Allt spelades in och kan ses här: https://byggforetagen.se/digitaliseringsveckan/torsdag-23-september/#

Expertkunskaper i appen

I appen Digiveckan kan du fram till årsskiftet möta engagerade experter från bygg- och techbolag som bjuder på sina kunskaper och erfarenheter. Appen är gratis och finns på AppStore och Google Play.

https://byggforetagen.se/digitaliseringsveckan/appen-for-digiveckan/

Senast uppdaterad: 2021-09-29

Rekommenderad läsning