c

Digital dialog låter Göteborgarna påverka

Skanska Nya Hem gör en dialogsatsning i Göteborg där invånarna får vara med och utveckla staden som de själva vill bo i. Med ett innovativt digitalt verktyg kan den som vill lämna in förslag när nya bostadskvarter planeras.

Boule spelas på en boulebana i Tolered där Skanska Nya Hem gjort en tom yta till aktivitet- och lekplats.
1 av 2 Hans Stålbrand och Leo Maupoix spelar boule på boulebanan som var ett förslag från de boende som kom in via dialogportalen.
Karolina Olsson på Skanska samtalar  med besökare på projektet i Tolered, Göteborg.
2 av 2 Karolina Olsson på Skanska i samtal med närboende av projektet i Tolered.

När Göteborgs stadskärna byggs ut utvecklar Skanska Nya Hem bostäder på flera platser och bjuder allt oftare in till medborgardialog i tidiga skeden när det fortfarande är möjligt att påverka. Närboende, allmänhet och bostadsköpare får löpande information och kommer med synpunkter, frågor och förslag.

- Vi har ett ansvar att utveckla en hållbar och attraktiv stad där människor vill bo i framtiden. Ingen känner en plats bättre än de som redan bor där, därför vill vi lyssna på dem och göra rätt från början, säger Christina Ingelsten, affärsutvecklare och ansvarig för hållbar bostadsutveckling på Skanska Nya Hem i Göteborg.

Digitalisering ger inflytande

Skanska är den första byggherren att använda en innovativ dialogportal på nätet där den intresserade kan lämna in förslag, rösta på andras eller till och med formge platser i ett visuellt kartverktyg.

- Det här är en ny metod som ger ännu större inflytande. Med det digitala verktyget kan vi nå ut till fler som vill påverka och enkelt och systematiskt samla in deras synpunkter. Vi kan kategorisera idéerna, hitta de teman som är viktiga för flest och ta in dem i vår beslutsprocess. Det blir också lättare att återkoppla till deltagarna genom digitala utskick, och återkoppling är en viktig del av dialogen säger Rikard Gustavsson som är projektutvecklare i Tolered, Göteborg.

Unik användning av byggtomt

Första testet av dialogportalen gjordes i Tolered där Skanska Nya Hem ville göra den tomma ytan till en tillgång för området i väntan på byggstart. Marken blev en lekplats efter insamlade förslag från de boende i området med gungor och grävskopor, gymredskap, basketkorgar och boulebana.

Kristina Björkegren tog med både vänner, barn och barnbarn till invigningen i september. Hon är en av dem som gått in i dialogportalen och gjort en egen skiss av lekplatsen i kartverktyget.

- Mina barnbarn bor tre hus bort och har ingen bra lekplats och det finns inte så mycket att göra här i området så jag tyckte det här var ett gyllene tillfälle. Jag tycker att det är en bra idé att involvera dem som bor runtomkring. Det är väl så man vill att samhället ska fungera, att vi får vara med och bestämma om närmiljön som vi nyttjar, säger Kristina Björkegren.

Se även filmen om digital dialog.

Senast uppdaterad: 2018-12-19

Rekommenderad läsning