c

Renovering av Tekniska Nämndhuset - det enkla är oftast det geniala

Ordning och reda plus några färgburkar kan göra byggarbetsplatser säkrare. När Skanska totalrenoverar Tekniska Nämndhuset mitt i Stockholm har de lyckats undvika alla snubbel- och lastningsrelaterade olyckor.

Nämndehuset
1 av 2 Ett innerstadsprojekt ställs inför speciella utmaningar. När projektet Tekniska Nämndhuset på Kungsholmen i Stockholm inleddes visade det sig att det saknades lagringsutrymmen. Foto: Stockholms Stad
namndehus-materialzoner
2 av 2 Jag är övertygad om att vårt system med ordning och reda kan fungera överallt. Med lite färg kan säkerheten öka och antalet olyckor bli noll, säger Olof Kölestam.

Ett innerstadsprojekt ställs inför speciella utmaningar. När projektet Tekniska Nämndhuset på Kungsholmen i Stockholm inleddes visade det sig att det saknades lagringsutrymmen. Det fanns plats för en lastbil men inte för materialet den skulle leverera.

–   Vi insåg att vi skulle behöva ett system för ordning och reda och tog fram en superenkel metod. Den har visat sig fungera över förväntan, säger Olof Kölestam, Produktionschef Skanska Sverige.

Ordning och reda med målade zoner

Vad gick den geniala idén ut på? Inne i byggnaden målades utrymningsvägar och förutbestämda materialzoner upp i olika kulörer. Materialzonerna markerades A-F på varje våningsplan. Entreprenörerna tilldelades sedan en materialzon i ytan under den tid de skulle arbeta på våningsplanet. Huvudsyftet med systemet var att underentreprenörerna skulle veta vart de skulle ställa sitt material men metoden har även fått andra positiva konsekvenser.

–   Det var många som ställde sig frågan om det överhuvudtaget skulle fungera. Nu vet vi att det gör det. Förutom att vi ha noll snubbelrelaterade skador och noll olyckor vid lastning och lossning så har vi fått en bättre arbetsmiljö, höjt produktiviteten och minskat kostnaderna, berättar han.

En förutsättning för att lyckas med metoden är kompetenta underentreprenörlogistiker (UE) med rätt utbildning. De styr allt från avlastning till städning och pekar med hela handen. Kommer en lastbil försent är det bara att vända om eftersom det alltid är fler på väg in. Är materialeveransen större än vad som ryms i materialzonen kommer den inte in i byggnaden. Verktyg som inte används ska stå i respektive entreprenörs materialzon.

–   Alla förstod fördelarna med reglerna omgående och nu har vi en företagskultur där alla hjälps åt och påminner varandra. 

Bra arbetsmiljö och glada medarbetare

Ombyggnationen av Tekniska Nämndhuset är inget litet bygge. Totalt ska 40 000 kvadratmeter byggas om i fyra etapper. Den första som blev klar i april har bestått av 10 000 kvadratmeter och där har 90 personer rört sig. Risken för olyckor skulle kunna vara stor. Men när saker står där de ska stå blir det säkrare att förflytta sig, det blir lättstädat och mindre damm. Irritationsmoment elimineras och ingen kan skylla på någon annan. Med ordning och reda blir arbetsmiljön bättre.

–   Vi har en bra stämning och medarbetarna mår bra. Våra underleverantörer tycker dessutom att jobbet går både fortare och bättre, säger Olof Kölestam.

Tydlighet gav ökad säkerhet

Ett exempel på en liten åtgärd med stor effekt är att alla lastpallar som anländer markeras med den färg leverantören fått sig tilldelad. Skanska fick blått, elektrikern rosa och så vidare. I vanliga fall vill ingen kännas vid en tom lastpall. Nu kommer ingen undan och onödigt groll undviks.

–   När jag får frågan om det inte är väldigt tidskrävande med allt målande kan jag berätta att våra arbetsledare sparar cirka 12 timmar i veckan genom metoden. Självklart är det inte färgerna i sig som är framgångskonceptet. Det är den tydlighet som genomsyrar arbetet.

Det är många som har visat intresse för den enkla och lyckade metoden. Kollegor från Skanska, beställare och Stockholms Stad har besökt arbetsplatsen.

–   Jag är övertygad om att vårt system med ordning och reda kan fungera överallt. Med lite färg kan säkerheten öka och antalet olyckor bli noll, avslutar Olof Kölestam.

Senast uppdaterad: 2020-05-14

Rekommenderad läsning