c

”Det är medarbetarna som gör jobbet”

Hon nominerades till Årets byggchef 2021, men Marzena Burzec-Burzynska vill hellre prisa sina medarbetare. I arbetet med grundläggningen på Slussen går alltid laget först.

”För mig är det viktigt att det finns en ömsesidig respekt och förståelse mellan samtliga medarbetare. Vi är ett Skanska och alla ska känna att de bidrar lika mycket”, säger Marzena Burzec-Burzynska som är projektchef på Skanska.

Praktiken på projekt Hallandsåsen 2010 blev helt avgörande för Marzenas yrkesval. Hon kom från studier i Polen till ett av de största svenska byggprojekten i modern tid.

– Jag blev förtrollad av hela upplevelsen, men också hur jag blev bemött. Det spelade ingen roll att jag var praktikant, människor lyssnade på min åsikt. Det gjorde starkt intryck på mig.

Marzena Burzec-Burzynska blev erbjuden fast anställning på Skanska i Sverige. Drygt tio år senare jobbar hon i Stockholm, som produktionschef för grundläggningen i Slussen. Ett utmanande uppdrag där förutsättningarna ständigt ändras.

– Grundläggning är ett jobb för den som älskar att lösa problem. Du vet aldrig vad som döljer sig under marken. Du måste ha som utgångsläge att det förmodligen är något annat än du hade tänkt dig. Att ha flera olika planer är viktigt. Det är en väldigt tekniskt krävande gren.

Medarbetarna i centrum

2021 nominerades hon till Årets byggchef av tidningen Byggvärlden, men utmärkelsen gick till en branschkollega. Marzena är lika glad för det.

– Mitt jobb är att finnas där för mina medarbetare. För mig är det viktigt att se individerna och hjälpa dem att kliva utanför sin komfortzon. Om jag lyckas som ledare då behövs jag inte. Mitt team ska kunna ta mitt jobb när jag har gjort mitt.

Samtidigt måste hon se till att individerna fungerar som ett lag. Ett arbetslag som helst ska rymma många olika kompetenser och synsätt.

– Det är självklart att vi ska ha mångfald på arbetsplatsen, men för mig handlar det inte bara om kvinnor eller män. Mångfald är människor med olika bakgrund, erfarenheter, ålder och utbildning.

Varför är det så svårt med mångfald ibland?

– Det kan bli obekvämt när folk är olika, men det finns inget alternativ. Företag utan mångfald utvecklas inte, så är det bara. Och det är vi som måste bana vägen för det som är annorlunda.

Vad är utmaningen med ditt jobb?

– Som ledare är det känslan av otillräcklighet. Kunde jag ha gjort på ett annat sätt? Var jag för tydlig eller otydlig? För mig är det ett ständigt pågående arbete att reflektera och kalibrera mig själv för att bli ett bättre stöd för medarbetarna.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Att få bygga och göra det tillsammans med andra. Stockholmarna kommer inte att se våra pålar och spontar när de dricker kaffe på kajen i Slussen, men jag vet ändå att vi varit med och gjort samhället bättre.

Senast uppdaterad: 2022-03-07

Rekommenderad läsning