c

Coronaviruset/covid-19: Vi kan alla bidra till människors säkerhet och välbefinnande

Vi följer utvecklingen av det globala coronavirusutbrottet (covid-19), precis som många av er också gör. Om vi var och en gör vår del för att förhindra spridning av viruset kan vi hjälpa till att minska risken för alla och hålla våra samhällen säkra.

Vi är medvetna om det ansvar vi har som företag för att förhindra fortsatt spridning av viruset. Vi är tacksamma för de rekommendationer som lokala och globala myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Världshälsoorganisationen WHO ger med anledning av covid-19 och vi följer dessa rekommendationer noga. Våra medarbetares, kunders, samarbetspartners och samhällens säkerhet och välbefinnande är vår högsta prioritet och går hand i hand med ett av våra kärnvärden, Värna om livet.

Eftersom situationen förändras från dag till dag har vi inom Skanska Sverige inrättat en riskhanteringsgrupp för att övervaka vad som händer, samt hjälpa oss att förbereda och vidta åtgärder om och när det behövs. Motsvarande riskhanteringsgrupper finns även lokalt i Sverige, på våra övriga marknader, samt på koncernnivå inom Skanska.

Som en säkerhetsåtgärd har vi infört ett förbud mot internationella affärsresor över hela Skanska-koncernen, vilket gäller alla våra 35 000 anställda. Om möten eller konferenser har organiserats, ber vi att dessa istället hålls via digitala mötesverktyg.

I vissa regioner uppmuntras arbete hemifrån, i den mån det är möjligt. På våra kontor och i våra projekt har vi betonat vikten av god hygien, särskilt handtvätt. Slutligen har vi bett alla kollegor som visar symtom på sjukdom att stanna hemma.

Som företag finns det mycket vi kan göra för att bekämpa spridningen av covid-19. Men det är också viktigt att vi alla individuellt gör vad vi kan för att förhindra att situationen blir värre, för att på så sätt skydda de som är mer utsatta. Vi ber alla våra samarbetspartners och kunder att göra detsamma.

Vi ser också att coronavirusets spridning får stora ekonomiska konsekvenser, med lägre efterfrågan i många branscher. Det är omöjligt att säga hur stor påverkan blir eller hur länge den kommer att pågå. Med detta i åtanke är det avgörande att vi, under säkra former, också håller våra projekt och vår verksamhet igång. Behovet av det Skanska gör – bygger skolor, broar, vägar, sjukhus, kontor och bostäder – finns kvar även när denna svåra tid ligger bakom oss. Därför måste vi vara försiktiga, men samtidigt dra åt samma håll och behålla fokus.

Vi följer noggrant utvecklingen av situationen, under ledning av vår riskhanteringsgrupp. Vi kommer att uppdatera informationen här om situationen i företaget skulle förändras. Vi uppmuntrar alla att under denna tid hålla sig informerade, hålla sig lugna och i säkerhet.

Senast uppdaterad: 2020-03-20