c

Byggsektorns väg mot klimatneutralitet 2045

Byggsektorn står idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Vi har mycket att bevisa och bidra med, för att Sverige ska klara sitt klimatmål till 2045. Skanska har drivit arbetet med att samla sektorn kring en gemensam färdplan som nu ska överlämnas till statsministern den 25 april, tillsammans med andra branschers färdplaner.

Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige, berättar om arbetet med färdplanen.

Gunnar Hagman, Skanska Sveriges vd, kommer att presentera och lämna över bygg- och anläggningssektorns färdplan till Stefan Löfven.

Hur kan en gemensam färdplan bidra till ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt Sverige?

- Genom att samla hela värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn tydliggörs hur olika aktörer och beslutsfattare kan möjliggöra omställningen. Färdplanen landar i ett antal konkreta uppmaningar till oss själva i byggsektorn men även till politiker och andra viktiga aktörer. Uppmaningarna syftar till att skapa förutsättningar för klimatomställningen och en marknad som värderar klimatsmarta lösningar.

Intresset har varit stort för färdplanen, fler än 60 företag och organisationer står bakom den. Varför är intresset så stort tror du?

- Jag uppfattar en tydlig förändring, klimat är en allt mer affärsstrategisk fråga. Marknaden kommer att ställas om och förutsättningarna ändras. De flesta företag som deltagit i arbetsprocessen anger att de ser att klimatomställningen av samhället kommer att påverka deras affärer redan inom fem år. Vi behöver alla bli mer resurseffektiva, hitta nya affärsmodeller och framförallt samverka över hela värdekedjan.

Färdplanen kommer presenteras för statsministern den 25 april, tillsammans med åtta färdplaner för sektorer som stål, flyg och dagligvaruhandeln. Varför fick Skanska uppdraget att leda arbetet med byggsektorns färdplan och hur har arbetet gått till?

- Initiativet kommer från Fossilfritt Sverige och anledningen till att Skanska fick uppdraget att leda arbetet hänger nog ihop med att vi redan 2015 tog beslut om att bli klimatneutrala i hela värdekedjan till 2050. Det innebär att vi är beroende av att samverka med våra leverantörer, kunder och många andra aktörer i byggsektorn för att kunna lyckas i omställningsarbetet. Projektgruppen, som består av specialister inom Skanska och en representant från NCC, har genomfört en rad workshops och rundabordssamtal med olika målgrupper. En aktiv styrgrupp har påverkat färdplanens inriktning och en större referensgrupp med fler än 50 aktörer har fått komma med synpunkter på färdplanens innehåll. Det känns väldigt givande att vi har fått driva en så tydlig process med fokus på samverkan kring en gemensam målbild. När vi nu överlämnar färdplanen startar det riktiga arbetet: Att gå från ord till handling.

Projektledare för färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor 2045 är Agneta Wannerström, gruppchef Hållbar affärsutveckling, Skanska Sverige.

 

Senast uppdaterad: 2018-04-23

Rekommenderad läsning