c

Bygget lugnade patienterna

Skymningen faller när vi närmar oss Regionsjukhuset Karsudden, som är Sveriges största institution för rättspsykiatrisk vård.

Ny- och ombyggnaden av Regionsjukhuset Karsudden sker i två etapper. Den första är klar och den andra redan påbörjad.

Små diskreta, blå skyltar visar oss vägen till Skanskas kontor på baksidan av byggnaden.

På kontoret möts vi av produktionschef Lennart Skantz, lagbasen Björn Johansson och snickaren Peter Karlsson, alla från Skanska. De är klara med första etappen av projektet som omfattar både ny- och ombyggnad av sjukhuset.

I övermorgon är det inflyttning för patienter och personal.

– Patienternas rum har blivit större, och vi har byggt fler personalutrymmen och samkvämsytor, säger Lennart och visar oss in en korridor med blanka golv.

– Vårdtiden för en patient är i genomsnitt sju år, så man förstår att det är viktigt med en bra miljö, tillägger han.

Ljusare och trevligare

– Tidigare fick personalen ta kulverten i källaren när de skulle gå mellan husen, säger Björn. Nu är det ljusare och trevligare med den här korridoren ovan jord som sammanbinder de tre husen.

Vi fortsätter ut på innergården mellan husen. Här ligger en rastgård för patienterna som omgärdas på tre sidor av huskropparna och på den fjärde sidan av ett sex meter högt stängsel.

– Under det här projektet har vi haft extra hög säkerhet, säger Björn. Vi har jobbat helt avskilda från patienterna och varit noga med att plocka med oss alla grejer och låsa när vi gått på rast.

Lugnande grönt

Inne på vårdavdelningen håller möbelleverantör och inredare på att möblera och sätta upp gardiner. Väggarna är målade i vitt och en svårbestämd mörkare nyans. Grått? Eller blått?

– Är det inte grönaktigt, sade Björn. Sa målaren inte det?

– Jo, det är grönt, konstaterar Lennart. Man väljer ofta grön färg på sådana här ställen, det sägs vara lugnande.

Patientrummen har väggfasta möbler: skrivbord, bokhylla och säng. Här finns många detaljer där man tagit hänsyn till särskilda omständigheter.

– I korridoren utanför varje rum finns en tittlucka och en ljusknapp, så att man utifrån kan tända en lampa inne i rummet och se patienten innan man öppnar dörren, förklarar Peter.

Lite extra robust

Det är också dubbla dörrar till patientrummen, som en dörr i dörren. Den ena öppnas inåt och den andra öppnas utåt så det går att komma in i rummet även om patienten sätter en stol under dörrhandtaget.

– Dörrhandtagen lutar och klädkrokarna kan inte belastas mer än 15 kilo, och spegeln är hellimmad och okrossbar, berättar Björn.

– Allting är lite extra robust, tillägger Peter. Dörrar, karmar, fönster, ja, rubbet.

Nästa etapp

Vet ni hur patienterna har upplevt byggnadstiden? Man kan ju tro att det har varit oroligt att bo alldeles intill en byggarbetsplats?

– Personalen berättade att det faktiskt är tvärtom, säger Björn. Patienterna har varit lugnare än någonsin just för att det händer saker hela tiden. Det är en massa oljud och det kommer kranar och lastbilar hela tiden.

– Vi kanske skulle marknadsföra det, skojar han.

– Då kommer vi aldrig härifrån, säger Lennart och skrattar. Men allvarligt talat, vår uppdragsgivare är väldigt nöjd med slutresultatet. Vi har redan påbörjat nästa etapp, och hela projektet ska vara klart vid årsskiftet 2018/2019.

Det är extra viktigt med säkerheten i det här projektet, säger Peter Karlsson och Björn Johansson.

Dubbla gångjärn gör det svårare att lyfta av dörren till patientrummen.

Senast uppdaterad: 2017-02-27

Rekommenderad läsning