c

Bortom siffrorna i Davos

På Skanska säger vi att vi vill bygga för ett bättre samhälle. Det påminner om mottot för The World Economic Forum: “Committed to improving the state of the world”. Här delar Skanskas vd, Johan Karlström, med sig av några reflektioner från årets möte i Davos, Schweiz.

Kongresscentret i Davos. Bild: World Economic Forum/Ciaran McCrickard

Jag lyssnade på ett seminarium, eller en session, som de sager här i Davos, med rubriken "Creating Profit through Purpose". Där diskuterade ledare för en rad globala företag hur företag blir mer framgångsrika när de fokuserar på mer än bara vinst. Rubriken på seminariet var snarlik Skanskas nya affärsplan "Vinst med värde".

Vad innebär ett gott företag?

Att ha ett mål eller syfte bortom nedersta raden är det bästa sättet att motivera människor I ett företag och attrahera nya talanger. Det är egentligen inte märkligt. Människor vill jobba för företag som har ett tydligt syfte och där de känner att de bidrar. Och då talar vi inte enbart om olika former av välgörenhet. Ett tydligt syfte måste vara en del av allt vi gör. Mark Weinberger, vd på Ernst & Young, beskrev det på ett bra sätt: "It's not an initiative, it's a culture and it has to bubble up from the bottom."

"Walking the talk"

De närvarande I Davos påmindes hela tiden om att – som Mark Weinberger uttryckte det – vinst med ett syfte får aldrig bara bli ord. Det måste backas upp med handling. Företag kan ibland gå för långt kommunicera, snarare än praktisera sin principer. Hamdi Ulukaya, vd på Chobani, påpekade hur viktigt det är att människor upplever att vi lever upp till våra löften. Om de stora värderingsdrivna företagen inte "walk the talk" kommer de snabbt förlora all trovärdighet. Det här är något jag tanker på varje dag.

Framtida utmaningar

För att kulturen ska ändras krävs det att vi även börjar tala annorlunda. Vi måste prata om framgång och lönsamhet på ett nytt sätt. Vanligtvis bedöms företag utifrån sina finansiella resultat, som vinst och avkastning per aktie. Nu måste vi hitta ett sätt att även mäta hur vi lever upp till våra löften och hur vi bidrar till samhället. Delvis för att kunna jämföra oss med andra, men också för att säkra att vi uppfyller vårt syfte och att det är en integrerad del av verksamheten. Det här är något vi på Skanska kommer att jobba mycket med framöver. Skanska är på rätt väg och många andra stora företag är också på väg mot värderingsstyrda mål. Det här är ett arbete som aldrig är avslutat. Vi måste hela tiden utvecklas i takt med samhället. Tiderna förändras och förväntningarna på företagens positiva bidrag kommer bara att öka. Storbritanniens premiärminister Theresa May's tal återkom till samma sak: "It is essential for business to demonstrate leadership, to show that in this globalized world, everyone is playing by the same rules and that the benefits of economic success are there for all our citizens".

Johan Karlström.

Relaterat material

Senast uppdaterad: 2017-01-20

Rekommenderad läsning