c

Boden Business Park växer med partnering

Partnering är nyckeln till framgång i Boden Business Park. Med gemensam organisation, gemensamma mål och gemensamma ekonomi kan byggprojektet hålla både tajt tidplan och begränsad budget.

Boden Business Park byggs ut med nya utbildningslokaler, kontor, konferensutrymmen, gym och restaurang.  Hit flyttar bland annat spelutveckling och miljöteknik.
1 av 4 Boden Business Park byggs ut med nya utbildningslokaler, kontor, konferensutrymmen, gym och restaurang. Hit flyttar bland annat spelutveckling och miljöteknik.
Skanska i partnering tillsammans med Bodens kommun bygger två kontorshus i tre våningar med en stor gemensam ljusgård, den totala ytan är 5 400 kvadratmeter.
2 av 4 Skanska i partnering tillsammans med Bodens kommun bygger två kontorshus i tre våningar med en stor gemensam ljusgård, den totala ytan är 5 400 kvadratmeter.
Partneringprojekt kräver struktur. Det måste vara ordning och reda. Alla kompetenser ska komma till tals och därför är det viktigt att få med sig även projektörer och installatörer.
3 av 4 Partneringprojekt kräver struktur. Det måste vara ordning och reda. Alla kompetenser ska komma till tals och därför är det viktigt att få med sig även projektörer och installatörer.
När de nya utbildningarna inom spelutveckling startar den 19 augusti, bara 15 månader efter att projektet inleddes, kommer det att vara i toppmoderna lokaler.
4 av 4 När de nya utbildningarna inom spelutveckling startar den 19 augusti, bara 15 månader efter att projektet inleddes, kommer det att vara i toppmoderna lokaler.

Boden Business Park växer. Efterfrågan på lokaler i Bodens modernaste mötesplats ökar stadigt och den byggs nu ut med nya utbildningslokaler, kontor, konferensutrymmen, gym och restaurang. Här ska spelutveckling och miljöteknik möta kulturella och kreativa näringar i en nyskapande miljö.

Projektet, som går under arbetsnamnet Nybygget, är det första partneringprojektet som drivs inom Bodens kommun. Skanska bygger två kontorshus i tre våningar med en stor gemensam ljusgård, den totala ytan är 5 400 kvadratmeter.

– Boden Business Park är ett innovativt kluster för företag och studenter som behöver större, bättre och mer ändamålsenliga lokaler. Dessutom finns här en önskan att sätta Boden på kartan med partnering, säger beställarens projektledare Anna-Karin Andersson.

Tätt samarbete från start

Att samverka genom partnering blir allt vanligare. En gemensam organisation formas där hela projektteamet arbetar tillsammans – mot gemensamma mål och med gemensam ekonomi. Det gör byggprocessen effektiv och ledtiderna kortare, samtidigt som partnering ger större kontroll över kostnaderna. Redan vid det första mötet mellan Skanska och Boden Business Park i april 2018 sattes ramarna för projektet upp.

– Vi har jobbat jättetajt ihop från dag ett. Det skulle inte vara möjligt att hålla projektets snäva tidplan om vi inte gjorde arbetet tillsammans, säger Anna-Karin Andersson.

I den partnerdeklaration som skrevs när arbetet startade finns mål för tid, ekonomi, samverkan, hållbarhet och kvalitet.

– Förutom mätbara mål har vi också formulerat spelregler och förhållningssätt för alla som jobbar i projektet, säger Maria Malmberg, partneringledare på Skanska.

Struktur och engagemang viktigt

Partnering är ett lagarbete och därför har även de viktigaste underentreprenörerna upphandlats som partners. Redan från start fanns såväl Skanska som projektörer och installatörer på plats i Boden Business Park två dagar i veckan. De täta mötena har varit en framgångsfaktor.

– Att alla möten synkades till de här dagarna gjorde arbetet effektivt och man kunde snabbt få svar på alla frågor, säger Maria Malmberg.

– Partneringprojekt kräver struktur. Det måste vara ordning och reda. Alla kompetenser ska komma till tals och därför är det viktigt att få med sig även projektörer och installatörer.

Att partnering skulle vara en samverkansform som bara lämpar sig för komplexa projekt håller Maria Malmberg inte med om. Samarbete är alltid en väg till framgång hävdar hon, men understryker att det inte saknas utmaningar.

– För att lyckas med partnering måste båda parter måste vara lika engagerade. Dessutom måste man förstå att samarbete tar tid. Investerar man den tiden i början av projektet så har man igen det i slutet. Är man inte överens från början så kostar det däremot tid, pengar och irritation under projektets gång, säger Maria Malmberg.

Mötesplats för framtiden

I Boden Business Park har partnering varit ett framgångsrikt sätt att möta de utmaningar som funnits i form av tajt tidplan och begränsad budget. Arbetet fortskrider enligt plan och när de nya utbildningarna inom spelutveckling startar den 19 augusti, bara 15 månader efter att projektet inleddes, kommer det att vara i toppmoderna lokaler. En dryg månad senare ska resten av Nybygget stå klart, och Boden Business Park kommer då att vara en mötesplats formad för framtiden. Att man dessutom kommer att ha nått målet att sätta Boden på kartan för lyckade partneringprojekt råder inget tvivel om.

– Det är varit tajt med tid, men arbetet är superstrukturerat. Att jobba tillsammans med en så engagerad beställare som Boden Business Park är befriande!, säger Maria Malmberg

Senast uppdaterad: 2019-03-19

Rekommenderad läsning