c

Bästa renoveringsprojektet - Backa Röd

Årets bästa renoveringsprojekt. Den prestigefyllda utmärkelsen har de om- och tillbyggda punkthusen i Backa Röd fått. Och de boende i området uppskattar förändringen, även om de, precis som Hus Göteborg, väntar på att de goda erfarenheterna ska komma till nytta i fler av miljonprogrammets hus.

– De renoverade lägenheterna är fantastiskt fina, nu väntar vi bara på att resten av området också ska få samma standard, säger hyresgästen Lena Dessables, och Hus Göteborgs projektchef Ralf Gustafson kan bara hålla med.

”Genom stort miljöfokus, forskningssamarbete och gedigen boendedialog har projektet lyckats skapa hållbara och moderna hus.”

Så lyder en del av juryns motivering till utmärkelsen från Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, som i första hand går till byggherren Poseidon AB, även om projektchefen Ralf Gustafson nog också vill ge Hus Göteborg en del av äran.

– Vi var i högsta grad delaktiga i hur projektet utformades. Vi blev inbjudna av Poseidon för att vi gjort flera lyckade renoveringar ihop tidigare, och här ville de ha med våra erfarenheter redan i projekteringen av det första provhuset. När det sedan överträffade förväntningarna så gick de vidare med ytterligare fem huskroppar, säger Ralf Gustafson.

Totalt renoverades 80 lägenheter och för att få bättre ekonomi i projektet byggde man på ytterligare två våningar på de tidigare fyra, vilket gav 60 nya lägenheter. Men den riktigt stora och långsiktiga besparingen låg ändå i förbättringen av energiprestanda.

– Husen byggdes 1971 och hade en energiförbrukning på 185 kWh per kvadratmeter och år. Vårt mål var att komma ner till 60, men lyckades faktiskt komma under 50 till slut, säger en nöjd Ralf Gustafson, vars team arbetade tillsammans med såväl den ursprungliga konstruktören som experter från Skanska Teknik, SP, Chalmers och Lunds tekniska högskola för att ta fram det lyckade konceptet.

Det innebar bland annat tilläggsisolering av fasader, grunder, socklar och vindar, installerande av FTX-ventilation och byte av fönster och balkonger som tidigare fungerat som köldbryggor in i lägenheterna.

– Alla momenten är ju sådana som vi i byggbranschen sysslat med i alla tider, men här bestämde vi oss för att dammsuga marknaden på de bästa teknikerna i varje moment. Det betalade sig – på alla sätt. De boende är väldigt nöjda med sina lägenheter och beställaren Poseidon och vi, som jobbade i partnering, fick till och med pengar tillbaka eftersom projektet blev billigare än budgeterat, säger Ralf Gustafson.

Trots det, har inte mycket mer hänt sedan sista spiken blev slagen i juni 2015. I området Backa Röd på Hisingen äger Poseidon ytterligare drygt 900 lägenheter som också är i skriande behov av liknande åtgärder, men varken där eller i andra miljonprogramsområden har renoveringarna tagit ordentlig fart.

Kunskapsbankerna fyllda

– På Skanska har vi dokumenterat alla våra erfarenheter i kunskapsbanken ”Miljonhemmet” och i ”Vårt Sätt Att Arbeta”, men tyvärr har marknaden för renoveringar till stor del försvunnit, när kraven på att lösa bostadskrisen med nybyggnation har tagit över.

Lena Dessables, som flyttade in i en av de nyrenoverade lägenheterna för ett halvår sedan, beklagar också den utvecklingen.

– Jag trivs väldigt bra inne i min egen lägenhet, men jag tycker egentligen inte att den är prisvärd om man ser till omgivningarna den ligger i. Till exempel tvättstugorna och andra utrymmen håller inte alls samma standard, utan är också i stort behov av renovering. Hoppas verkligen att det blir av snart, säger Lena. 

Senast uppdaterad: 2016-10-12

Rekommenderad läsning