c

Barns röster blir allt viktigare i framtidens samhällsbyggande

Skanska vill vara med och lyfta barns rättigheter i samhällsbygget. När FN:s barnkonvention från årsskiftet blir lag i Sverige innebär det förhoppningsvis större fokus på barns bästa – och att barnen själva får vara med och påverka.

Redan för 30 år sedan slog FN:s barnkonvention fast vilka rättigheter barn har i samhället. Den 1 januari 2020 tar Sverige barnkonventionen ett steg längre: då blir den svensk lag. På regeringsnivå pågår arbetet med att ta fram en vägledning för hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas, där bland annat Boverket ska kartlägga och analysera hur det påverkar deras verksamhet. För Skanska innebär barnkonventionen som lag en anledning att ta sats för att lyfta barns rättigheter i samhällsbyggnadsprocessen.

– Det är bra! När Skanska utvecklar, bygger och förbättrar miljöer så påverkar vår verksamhet barn. Att barnkonventionen blir lag är en möjlighet för oss att tillsammans med våra kunder stärka barnperspektivet i det som utvecklas och byggs, säger Johan Sahlberg, affärsutvecklingschef på Skanska.

Viktig forskning lägger grunden

Skanska har gedigen erfarenhet av att planera och bygga stadsmiljöer, och har i många år arbetat strukturerat med social hållbarhet i sina projekt. Att ta in barnperspektivet i verksamheten handlar om att sätta barns bästa i fokus: genom beprövade lösningar och aktuell forskning men också genom att lyssna till barnen själva.

– Forskningen visar att hur vi planerar, utformar och förvaltar den byggda miljön har betydelse för barns hälsa och utveckling. Barns möjlighet till delaktighet är också en viktig pusselbit. Enligt barnkonventionen är en av de mest centrala rättigheterna just barns rätt att få säga sin mening i frågor som rör dem. Här kan Skanska definitivt bidra till att uppfylla barnkonventionen, säger Eva-Lena Nilsson, utvecklingsledare social hållbarhet på Skanska.

Urbaniseringens utmaningar

Den ökade urbaniseringen leder till att många barnfamiljer väljer att bo i städer. Idag är dessutom bebyggelsen tätare, det är mer trafik och en stressig vardag för många vuxna leder till minskad rörelsefrihet för barnen, där allt fler skjutsas till skolan och fritidsaktiviteter.

– En stor utmaning i den täta staden är att göra plats för och bibehålla tillräckligt stora friytor för barns och ungas behov av lek och utveckling samt att skapa förutsättningar för deras rörelsefrihet. Platser för möten är också viktiga, som barn dessutom kan vara med att utveckla, säger Eva-Lena Nilsson.

Trygghetsvandring och dialog

Skanska har påbörjat arbetet med att lyfta in barnperspektivet när man utvecklar och bygger skolor, utvecklar bostadsområden, skapar nya mötesplatser eller i olika samarbetsprojekt med skolor. I Falköping, där Skanskas projekt på uppdrag av kommunen bygger om och till Vindängens skola, bjöds elever från skolan med på en trygghetsvandring för att ge sin syn på trygghet under byggskedet.

– Ett annat exempel är Öjersjö i Partille kommun, där Skanska tillsammans med andra byggaktörer utvecklar bostäder och handel. Som en del i projektet ska ett skogsparti i området kompletteras med en naturlekplats. Där skapades en dialogprocess för att få barnens perspektiv på utformningen, och nu har deras idéer gett inflytande på hur platsen kommer att utvecklas, säger Eva-Lena Nilsson.

Gemensamt lyfta barns rättigheter

En stad ska fungera och vara plats för människor i alla åldrar – även för barnen. Som alltid i samhällsbyggnadsprojekt är det tillsammans man driver utvecklingen framåt, och när barnkonventionen från årsskiftet blir lag hoppas Skanska på rätt ställda krav som driver omställningen till en hållbar utveckling för alla.

– Kravställning är bra, det ger en tydlig signal om vad som är viktigt. Redan nu ställer en del av våra kunder krav på barnkonsekvensanalyser och barns delaktighet, och det behöver vi och våra kunder stärka oss i. Vi pratar gärna med våra kunder om barnkonventionen och om hur vi tillsammans kan bli bättre på att ge barnperspektivet utrymme i projekten, säger Johan Sahlberg.

Senast uppdaterad: 2019-12-03

Rekommenderad läsning