c

Barn från sjukhuset besökte Skanskas projekt

För andra gången har barn från sjukhuset besökt byggarbetsplatsen där Skanska är med och uppför den nya vårdbyggnaden på Nya sjukhusområdet i Malmö. Iklädda full säkerhetsmundering fick barnen bland annat provsitta en grävmaskin och en vält – ett välkommet avbrott i deras sjukhusvistelser.

Barnen till bygget, bygget till barnen. Barnen från sjukhuset i Malmö besöker byggarbetsplatsen av vårdbyggnader på Nya sjukhusområdet i Malmö.
1 av 3 Barnen till bygget, bygget till barnen. Iklädda full säkerhetsmundering fick barnen bland annat provsitta en grävmaskin.
Barnen fick möjlighet att se maskinerna på nära håll och lära sig mer om bygget i den verkliga miljön.
2 av 3 Barnen fick möjlighet att se maskinerna på nära håll och lära sig mer om bygget i den verkliga miljön. Något som även Skanskas medarbetare sett fram mot.
Alla barn inte har möjlighet att följa med ut till bygget. I entrén på sjukhuset i entréområdet till Barn- och Ungdomsmedicinavdelningen kunde de istället köra radiostyrd kran med klossar. Nya sjukhumområdet i Malmö.
3 av 3 Alla barn inte har möjlighet att följa med ut till bygget. I entrén på sjukhuset i entréområdet till Barn- och Ungdomsmedicinavdelningen kunde de istället köra radiostyrd kran med klossar.

Från Barn- och Ungdomsmedicinavdelningen är det utmärkt utsikt ut över byggarbetsplatsen. Det väcker nyfikenhet hos barnen som vi givetvis vill ta till vara på genom att berätta mer om vad som faktiskt händer utanför fönstret och ge dem möjlighet att uppleva bygget på plats.

Barnen till bygget, bygget till barnen

Arrangemanget ”Barnen till bygget, bygget till barnen” består, som namnet antyder, av två delar. Eftersom alla barn inte har möjlighet att följa med ut till bygget börjar eventet på sjukhuset i entréområdet till Barn- och Ungdomsmedicinavdelningen. Temat var hållbarhet och barnen kunde genom roliga aktiviteter lära sig mer om exempelvis källsortering, ett fint engagemang av sjukhusets Lekterapi och Sjukhusskolan. Det fanns också möjlighet att med VR-glasögon se hur den nya vårdbyggnaden kommer att se ut, gå en tipspromenad med byggfrågor och prova på att vara kranförare och lyfta klossar med en liten radiostyrd byggkran.

Den andra delen ägde rum utanför Skanskas etablering bredvid byggarbetsplatsen. Där fick barnen möjlighet att se maskinerna på nära håll och lära sig mer om bygget i den verkliga miljön.

- För oss är det här en viktig och fin dag som vi sett fram emot länge. Förutom att vi alla känner stort personligt engagemang för eventet tillsammans med barnen, blir det ett sätt för oss att i samverkan med vår partner Region Skåne jobba med social hållbarhet genom att se till hur vi kan förbättra för människorna där vi bygger, säger Amanda Glave som är projektdirektör för Skanskas projekt.

Samverkan med Region Skåne

Eventet är ett samverkansarrangemang mellan Skanska, Regionfastigheter (projekt Nya sjukhuset Malmö) och Barn- och Ungdomsmedicinavdelningen på Skånes universitetssjukhus (Lekterapin och Sjukhusskolan). Liksom förra gången var det stort engagemang från kollegorna på plats som deltog med maskiner och tog hand om barnen. Det här är andra gången vi arrangerar den här dagen för barnen på sjukhuset och den kommer att äga rum två gånger om året.

- Personligen tycker jag att det är fantastiskt att få en möjlighet att ge tillbaka till några av de som påverkas av vårt bygge. Byggarbetsplatsen är stor och påverkar många. Att bygga i sjukhusmiljö är speciellt och kräver stor anpassning av oss för att inte störa de känsliga vårdverksamheter som ligger precis väg i vägg med där vi arbetar, speciellt avdelningar som operation och röntgen som inte får påverkas av varken ljud eller vibrationer. Vi jobbar mycket med kommunikation gentemot vårdverksamheten för att kunna anpassa oss och för att de skall veta vad som är på gång inom produktion. Hittills fungerar det fint här på plats, säger Tord Rundberg från Skanska, en av kollegorna som var engagerad i mötet med barnen.

Nya Sjukhusområdet Malmö, NSM, är ett samverkansprojekt mellan Skanska och Region Skåne. Projektet sträcker sig till 2024 och vi kommer då ha levererat 101 000 kvm sjukhusområde, 24 högteknologiska operationssalar och 240 vårdrum.

Senast uppdaterad: 2018-10-26

Rekommenderad läsning