c

Backbone North – Sveriges längsta arbetsplats

När Skanovas nya stamfiber Backbone North dras genom Norrlands inland har Skanska många arbetslag i gång. Bygget har lite skämtsamt kallats ”Sveriges längsta arbetsplats”.

Backbone North går från Luleå till Örebro. Totalt är det 115 mil fiber som ska läggas och kopplas in, berättar Pär Linnarsson som jobbar på Region Väg och Anläggning Norr och är produktionschef för etappen Östersund–Mora.

Skanska har kontrakt på alla fyra etapperna, och det behövs ett tiotal arbetslag och 30–40 maskiner för varje etapp.

Serverhallar och 4G

Investeringen har flera syften: dels att avlasta datatrafiken längs Norrlandskusten, dels att öka nätets totala kapacitet för att kunna göra ännu mer i norr. Facebooks serverhall i Luleå som invigdes i juni 2013 har till exempel givit mer än 50 jobb. Flera Norrlandskommuner vill nu bli värdar för globala datacenter.

– Dessutom skapar vi förutsättningar för den fortsatta utbyggnaden av lokala fiber- och mobilnät i Norrland, säger Malin Frenning, TeliaSonera.

Öppet nät med växtmån

Byggherre är TeliaSoneras dotterbolag Skanova som driver öppna fibernät i hela Sverige, i samarbete med operatörer, kommuner och byalag. Alla aktörer kan ansluta sig till ett öppet fibernät. Den fiber som läggs nu kan hantera enorma mängder datatrafik, men Backbone North-projektet garderar för ännu större behov.

– Vi lägger tre 40-millimetersslangar längs huvudstråken, och vid vattendrag kompletterar vi med två 25-millimetersslangar, totalt fem slangar, så att det ska finnas tomrör för framtida behov, berättar arbetsledaren Mattias Sjölander.

Plöja, schakta, spränga, borra och dyka

Terrängen är varierande och därmed även arbetsmetoderna. I Storsjön läggs sjökabel med hjälp av flotte och dykare. Under bäckar och åar borrar man horisontellt, och i bebyggelse där det vimlar av kablar, trummor och andra hinder schaktar man.

Allra helst plöjer man, det går fortast.

– I bra mark klarar vi 5 kilometer på en dag, men oftast blir det 1,5–3 kilometer. När vi kommer till fast berg lämnar vi över till spränggänget, säger Karl-Erik Karlsson vid Aspsjö i Jämtland AB, som är en av underentreprenörerna.

Vissa sträckor går längs E45, där det gäller att vara uppmärksam både på trafiken och på den befintliga fibern i vägkanten. Vid minsta tveksamhet om var fibern ligger avbryts arbetet tills kabelvisningen är verifierad. Planen är ju att öka datatrafiken, inte stoppa den.

Text och Foto: Karin Johansson

Senast uppdaterad: 2016-01-07

Rekommenderad läsning