c

ABC-staden 2.0 - framtidens attraktiva stad

Stockholm växer och 900.000 fler invånare beräknas till år 2050. Därför behöver framtidens stadsutveckling formas nu, med täta och attraktiva städer där människan står i centrum. ABC 2.0 - Activity Based City, är ett konkret och kostnadseffektivt exempel på hur detta kan uppnås.

I ABC-staden 2.0 möts flera fossilfria transportmedel och öppnar upp för bostadsbyggande på nya platser.

På politikernas agenda står 700 000 nya bostäder i Sverige och fossilfria transporter inom 15 år. Framtidens städer ställer stora krav på hållbar och innovativ stadsutveckling.

Kollektivtrafiklösningar som Stockholmsbågen är en sådan innovativ lösning som öppnar upp för bostadsbyggande på nya platser i Storstockholm. Med utökad kollektivtrafik skapas möjligheter att bygga uppemot 100 000 bostäder med en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och villor. De nya stadskärnorna kallar vi "ABC-staden 2.0" för att signalera att de består av både arbetsplatser, bostäder och centrum med attraktiv service för invånarna.

Under arbetet med Stockholmsbågen blev det synligt vilken vikt infrastrukturen har för bostadsbyggandet och vilken potential som finns. Möjligheterna finns i både väg och spårbunden kollektivtrafikinfrastruktur. ABC-staden 2.0 föddes ur det arbetet och kommer att presenteras närmare under våren under en i seminarieserie i samarbete med Scania, WSP och MTR.  

Kort om Activity Based City - ABC 2.0:  

  • Nytänkande om kollektivtrafik och stadsutveckling.
  • Kollektivtrafikens tillgänglighet formar staden. 
  • Företräde för kollektivtrafik och cykel, men med bilen integrerad utifrån dagens och morgondagens lösningar och behov. 
  • Nya städer med fossilfri kollektivtrafik. 
  • Hållbar stadsutveckling vid tillgängliga stationslägen.
  • Bostäder och integration för en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar Stockholmsregion.

I ABC-staden 2.0 bor, reser, arbetar och möts människorna och med hjälp av dagens och morgondagens digitala tjänster bygger vi ett samhälle där människor vill leva – länge. 

Våra partners under devisen ”Partnership is the new leadership”:

  • MTR, ansvarar för Storstockholms Lokaltrafiks tunnelbana och från och med december 2016 även pendeltåg, samt MTR Express.
  • WSP, ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag.
  • Scania, världsledande fordonstillverkare med intensionen "Driving the shift – towards a sustainable transport system".

Se även www.activitybasedcity.se

Senast uppdaterad: 2016-11-26

Rekommenderad läsning