c

Vilka offentliga stöd till bostadssektorn kan rymmas inom EUs regelverk?

Datum och tid: 2018-07-05 11:00 - 12:00
Plats: Skanskas trädgård, Rostockergränd 4, Visby

Almedalen. Ett ökat byggande är önskvärt, men va kan staten göra utan att det strider mot EUs regler? Vi diskuterar vad som är tillåtet i EU och inte när det gäller till exempel subventionerat och allmännyttigt byggande.

Under senare år har det blivit allt tydligare att bostadsmarknaden är i obalans. Bostadsmarknaden har länge kännetecknats av offentliga ingripanden; såväl regleringar och subventioner. Men sedan 1990-talet har subventionerna till byggande skurits ner och mer marknadskonforma lösningar eftersträvats. När det gäller offentligt stöd till bostadsmarknaden har EU:s regelverk fått en stor betydelse. EU:s konkurrens- och statsstödsregler har inneburit krav på anpassning av offentligt stöd till bostadssektorn. Men frågan om vilka former är stöd som är möjliga och hur passar de nuvarande stödformer till hyresrätter in i EU:s regelverk är inte entydiga. Detaljerna för hur EU:s statsstödsregler för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse ska kunna tillämpas på svensk bostadsmarknad behöver klarläggas; Vilken omfattning av statsstöd till hyresrätter är förenliga med EU:s regelverk?; Vilka lärdomar kring statsstöd kan vi dra från den Nederländska modellen för social housing?

Arrangör: Bostad 2030

Medverkande:
Jörgen Hettne, Fil. (jur) dr, Lunds universitet, Bostad 2030
Jenny Lindahl, kommunikationsansvarig, Bostad 2030
Lars-Fredrik Andersson, docent, Umeå universitet, Bostad 2030
Sandro Scocco, utredningschef, Bostad 2030

Läs mer om seminariet i programmet på www.almedalsveckan.info

Senast uppdaterad: 2018-06-04