c

Vi vill samma sak – alla ska komma hem från jobbet oskadda, varje dag

Även om vi nått långt behöver säkerhetsarbetet hela tiden utvecklas. Med detta webbinarium vill vi lyfta fram hur vi tillsammans skapar förutsättningar för att nå trygga arbetsplatser.

Ulrika Dolietis
1 av 3
Jasmina Insanic
2 av 3
Gunnar
3 av 3

Möt Ellevio, branschorganisationen HållNollan och Skanska i en dialog om drivkrafter, perspektiv och nya möjligheter i säkerhetsarbetet – med målet att tillsammans skapa framtidens säkra och hälsosamma arbetsplatser.

Webinariet ingår i Skanskas Safety Week och vänder sig till dig som en säkerhetsengagerad aktör i byggbranschen.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmZlNGQ3MTEtOGVhMS00NGRiLThjMmEtMjdkMjc0MWVmMWYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2233dab507-5210-4075-805b-f2717d8cfa74%22%2c%22Oid%22%3a%22ef01f663-a39d-4d97-b3a3-27ffe5468769%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Varmt välkommen!

Senast uppdaterad: 2021-04-28