c

Vad händer när byggbranschens råvaror tar slut?

Datum och tid: 2022-10-07 07:30 - 07:30
Plats: Skanskas kontor Gröna Skrapan, Johan på Gårdas Gata 5, Göteborg

I Sverige har vi varit bortskämda med ett överflöd av material som schakt och berg. Men nu måste vi se sanningen i vitögat. Det stora råvaruuttaget har lett till att material faktiskt är på väg att ta slut.

Ur ett europeiskt perspektiv står byggsektorn för hälften av alla råvaror som utvinns, hälften av den totala energianvändningen, en tredjedel av all vattenanvändning och en tredjedel av allt avfall som genereras.

Ulla Janson, universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola och specialiserad inom cirkularitet i byggindustrin kommer att reda ut varför cirkulära materialflöden pekas ut som en nyckel om vi ska lyckas få en klimatneutral bygg- och anläggningssektor till 2045. En fråga som är högst aktuell inom både EU och Sverige och som har resulterat i en nationell strategi för cirkulär ekonomi.

Andrea Pap de Pesteny, Gruppchef Hållbar affärsutveckling, driver Skanskas arbete och förflyttning mot ett mer cirkulärt byggande, hon berättar bl.a om Skanska ReSources som är ett koncept för cirkulära materialflöden. Ett första steg i arbetet med att förlänga livet på material och använda sådant som redan finns i omlopp. Vi kan dra fördel av vår storlek och dela med oss av lärdomar över hela landet. För att lyckas med arbetet kommer vi att behöva kunder som precis som vi bestämt sig för att minska klimatavtrycket. Det är tillsammans vi kan växla upp återbruket!

Välkommen till en viktig och kunskapshöjande frukost om cirkulära materialflöden där du också får ta del av konkreta exempel.

Vi ser fram emot att ses!

Boka din plats

Senast uppdaterad: 2022-09-06