c

Tillståndet i miljön 2017

Datum och tid: 2017-05-18 09:00 - 17:00

Det finns ingen snabb och enkel väg till hållbarhet. Övergången kräver en gemensam ansträngning från såväl beslutsfattare, företag och medborgare. I vissa fall behöver politikerna ge incitament för att främja innovation eller stödja miljövänliga företag.

2017 års Tillståndet i miljön är en möjlighet att förnya det nationella åtagandet om hållbarhet. Som medborgare, konsumenter, forskare, företagsledare, politiker måste vi alla ta ansvar för våra handlingar – och för vår passivitet.

Konsumenter kan vara tvungna att acceptera de extra kostnader som är förknippade med hållbara produktionsprocesser. Men konsumenterna måste också börja ställa större krav på de företag som tillverkar deras favoritmärken eller välja mer hållbara produkter. Företagen kan i sin tur behöva utveckla rena produktionsprocesser och exportera dem globalt.

Medverkande från Skanska är Agneta Wannerstöm.

Läs programmet och anmäl dig på www.ivl.se

Senast uppdaterad: 2017-03-14