c

SvD Property Summit

Datum och tid: 2017-04-27 09:00 - 17:00
Plats: Stockholm

Fastighetsbranschen står inför stora förändringar – den digitala utvecklingen och människors förändrade beteenden och krav i fokus

Ekonomi, konjunktur och räntor – håller de goda tiderna i sig för Sverige i en allt mer osäker omvärld. Vilka hot och möjligheter kan vi se inom de närmsta åren och hur kan vi inom fastighetsbranschen agera för att hantera detta osäkra läge.

Medverkande från Skanska Sverige är Johan Gerklev, hållbarhetschef. På Property Summit kommer han att berätta om Hållbarhetsarbetets affärsmässiga och affärsstrategiska dimensioner samt på hur hållbarhetsarbetet skapar värde.

Läs hela programmet och anmäl dig på http://insightevents.se/propertysummit/

Senast uppdaterad: 2017-03-14