c

Smartare samverkan som lösning på bostadsbrist och integration

Datum och tid: 2017-07-03 15:30 - 16:30
Plats: Hästgatan 9, Visby

Almedalen. Nyanlända svenskars bostadsbehov har blivit en central och komplex fråga för den offentliga sektorn. Hur får vi till en realistisk och varaktig lösning? Kan en stärkt regional och digital infrastruktur underlätta samverkan över kommungränserna?

En stor del av komplexiteten i bosättningsprocessen ligger i att den involverar fler intressenter, något som ställer stora krav på samordning mellan en rad olika aktörer. Under de senaste åren har det blivit allt svårare för samhället att säkerställa en smidig bosättningsprocess. Myndigheternas traditionella arbetssätt behöver utvecklas och effektiviseras för att bättre möta dagens behov och utmaningar.

Arrangör:
PwC

Medverkande:
Gunilla Glasare, Chef för avdelningen tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
Bo Strandberg, processledare Social hållbarhet, Framtiden AB
Daniel Kindberg, VD, Östersundshem
Susanne Hedlund, Flyktingsamordnare, Botkyrka kommun
Anna Wenner, HR-direktör, Skanska Sverige
Jamal El-Haj, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Senast uppdaterad: 2017-06-29